Persontoppen

Han bygger nytt åt investor

För några veckor sedan blev Rikard Edenius VD för Näcktröm Fastigheter, ett nytt bolag inom Investor som ska syssla med fastighetsutveckling. Men det handlar inte om ett fastighetsbolag som ska ut och konkurrera på den reguljära fastighetsmarknaden. Nej verksamheten är inriktad på att stötta den stora vårdverksamhet Investor driver genom sitt dotterbolag Aleris. Att bygga den verksamheten visste han inte mycket om när han för ett år sedan blev uppringd av en headhunter och presenterad möjligheten hos Investor. Nu är han i full färd att ta fram de första 3-5 projekten för det nya fastighetsbolaget.

Aleris omsätter ungefär 6 miljarder i sin verksamhet och ge- nom att även kunna bygga sina egna fastigheter räknar man med att ha ett koncept som blir mycket attraktivt för kommuner runt om i Sverige.

–Näckström Fastigheter blir precis som Aleris ett av Investors kärninnehav, det betyder en mycket långsiktig syn på verksamheten och det ser jag som en mycket viktig konkurrensfördel.

Rikard Edenius trycker också på att de ser på projekten ur ett bostadsperspektiv, ett boende som anpassats för omsorgsverk- samhet. Man begär inte någon utfästelse från kommunerna, man är beredda att ta investe- ringarna för att bygga tillväxt. Initialt är Sverige i fokus men det kan sedan bli aktuellt med projekt i Danmark och Norge.

Någon stor organisation avser han inte att bygga upp.

– Jag är ingen vän av stora organisationer, vi skall samarbeta med den som är bäst på sin lokala marknad eller inom sitt specialområde. Men några rekryteringar blir det, och då i takt med att antalet projekt ökar och att verksamheten växer.

Från början var Edenius inte alls inriktad på fastigheter. Efter fyra år inom flottan läste han linjen för Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Därefter arbetade han med logistik i Mellanöstern.

De senaste tio åren har det dock varit fastighetsbranschen för hela slanten.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan