Personnytt

Svenska Handelsfastigheter tillsätter affärsutvecklingschef

Benny Andersson. 

Svenska Handelsfastigheter stärker sin affärsutvecklingskapacitet och tillsätter Benny Andersson, nuvarande Regionchef Syd, på en nyinrättad position som affärsutvecklingschef. Syftet är bland annat att tillsammans med bolagets kunder verka för deras nyetableringar i Sverige.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan