Persontoppen

Rivstartar med två försäljningar

Sedan 2008 har Tomas Krywult arbetat som portföljförvaltare inom SEB:s svenska Real Estate Team som ansvarar över Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs direktägda fastighetsportfölj. I januari i år slutade Marita Loft som chef över verksamheten och Krywult tillträdde temporärt. Nu intar han chefsstolen permanent för det fem man starka fastighets­teamet, som snart ska bli sex.

– Jag är glad att få möjlighe­ ten att leda teamet. Det är su­ veräna medarbetare och vi har utvecklat portföljen positiv de senaste åren. Mitt mål är att vi fortsätter det arbetet samt att vi utvecklar vårt erbjudande, säger Tomas Krywult.

Sedan examen från KTH har han jobbat i 15 år inom bran­ schen, i flera olika roller. Både i fastighetsägande bolag och som konsult. Locum, Drott och Newsec är några av de bolagen han har arbetat inom.

– Jag är glad över att ha fått breda erfarenheter från mina olika roller. Jag har haft förmå­ nen att arbeta inom alla delar av ett fastighetsägande, dessutom tillsammans med ägare som har haft helt olika förväntningar och krav på sitt fastighetsinnehav, det är något jag har stor nytta av.

SEB Trygg Liv har ett koncen­trerat bestånd huvudsakligen centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö samt London, till ett värde av cirka 19 miljarder kronor.

– Det är en portfölj med fan­tastiska fastigheter som vi stra­tegiskt koncentrerar till starka marknader. Vi har nu positionen att både kunna köpa och sälja i alla delmarknader och därmed finslipa portföljen.

Han har också en plan för hur bolaget ska agera på marknaden i framtiden där storstäderna i Sverige är huvudspåret.

– Vi har vår tyngdpunkt i Stockholm men vi tittar på nya affärer i alla våra delmarkna­der, bland annat London håller vi ett extra öga på. Vi genomför också löpande fastighetsut­vecklingsprojekt som skapar mervärden, säger Tomas Kry­wult. Vårt uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning med rimlig risk.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb