Senaste nyheterna om Wistrand


Infrahubs säljer 20.000 kvm nytt till Blackrock

Parterna har hittat varandra i ännu en transaktion.

Wistrand Advokatbyrå blir CMS Wistrand

Wistrand Advokatbyrå har nu blivit CMS Wistrand och går från cirka 150 jurister och advokater i Stockholm och Göteborg till över 5.800 jurister och advokater världen över.

SBB skapar nytt jv – tillförs 5,2 miljarder

Fastighetsvärde om 5,7 miljarder.

Grandab gör dubbla förvärv i Kungälv

Grandab har genom Granfura Fastigheter, ett samägt bolag med Profura Fastigheter, genomfört två förvärv i Kungälv. Dels har bolaget köpt 44 hektar mark  för bostadsbyggnation, dels förvärvat fastigheten Fördelaren 2.

Arum förvärvar 78 lägenheter i Kungsör

Arum Fastigheter förvärvar två bostadsfastigheter i Kungsör. Fastigheterna är centralt belägna och har en total uthyrbar area om 6.000 kvm fördelat på 78 lägenheter och lokaler i bottenplan.

SBB skapar nytt bolag – tar in 2,4 miljarder

Vd Leiv Synnes kommenterar bolagets senaste drag.

Nordr säljer till Reliwe

300 bostadsbyggrätter i transaktion.

Blackrock köper 62.500 kvm

Amerikansk jätte slår till.

Köper 48.000 kvm logistik

Två fastigheter under uppförande byter ägare.

Heba förvärvar för 420 mkr

Fortsätter förvärva på marknader utanför Stockholm.

Fokus tar över Scius

Målet är att bli den ledande investerings‐ och kapitalförvaltaren i Norden.

SBB köper för 2,7 miljarder från kommun – läs vad som ingår

24 fastigheter ingår i transaktionen om totalt 136.000 kvm. FV berättar vad som ingår i storaffären.

Gladsheim förvärvar två bestånd – passerar 2 miljarder

Gladsheim Fastigheter har genomfört två förvärv, ett i Skövde och ett i Karlskoga. Efter de båda förvärven uppgår Gladsheims bestånd till cirka 1.700 lägenheter och ett samlat fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor.