Bergaliden planerar storsatsningar i Skåne

Det fackföreningsägda investmentbolaget Bergaliden, mest känt för sina aktieinnhav i fastighetsbolag som Wihlborgs och JM, planerar stora investeringar i Öresundsregionen. …

Wihlborgs köper för 100 Mkr i Malmö och Lund

Det är sammanlagt åtta fastigheter som förvärvas. Av dessa ligger sju i Malmö och säljare där är byggmästare Åke Andersson …

Lagerhus i Malmö blir lokaler för högskolan

Skanska och Diligentia satsar nu på att bygga om sina fastigheter i hamnen i Malmö till undervisningslokaler och studentbostäder för …

Näckebro tackade nej till bud på Gotic

Börsnoterade fastighetsbolaget Näckebro har tackat nej till ett erbjudande att lägga ett bud på Gotic. Det uppger Näckebros VD Lennart …

Wihlborgs resultat enligt prognos

Wihlborgs resultat för 1996 uppgick till 36,4 miljoner (12,1 1995) efter finansnetto. Prognosen löd på 35-40 miljoner. Intäkterna ökade från …

Stora bostadsköp i Malmö

Två stora affärer med bostadsfastigheter är nu klara i Malmö. I den ena affären köper Stena Fastigheter fyra fastigheter av …

Wihlborgs säljer fastigheter för 750 mkr

Wihlborgs säljer fastigheter i Norrland och Mellansverige för 750 Mkr, och gör en reavinst på 45 Mkr. Oskarsborg, som ingår …