Drott storsålde fastigheter för 6,5 miljarder

Drott vilar inte på lagrarna i väntan på den förestående uppdelningen i två bolag. I två separata affärer såldes i …