Wästbygg i unik satsning

Det blir Wästbyggs första egenutvecklade kontor.

Wästbygg utser ny CFO

Wästbygg utser Jessica Gårdmo till ny CFO. Hon innehar i dag tjänsten som ekonomichef för Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor.

Jessica Gårdmo ny CFO vid Wästbygg

Jessica Gårdmo, som idag innehar tjänsten som ekonomichef för Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor, har rekryterats till jobbet som CFO.

Blir vd för Wästbygg

Wästbyggs styrelse utser Jonas Jönehall, nuvarande CFO/vice koncernchef, till ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.

Han blir ny vd för Wästbygg

”Jag är väldigt glad och stolt över att ha fått styrelsens förtroende.”

Wästbygg utser regionchef i öst

Wästbygg utser Therese Sundman till regionchef i region Öst. Hon arbetar i dag som bolagets affärsutvecklingschef i regionen.

Wästbygg utser Therese Sundman till regionchef

Therese Sundman har utsetts till regionchef projektutveckling för region Öst på Wästbygg AB. Hon arbetar idag som affärsutvecklingschef i regionen och tillträder som regionchef den 1 april.

Så blir Primus utan OP

FV:s karta visar vem som bygger var i området.

Wästbygg tilldelas markanvisning i Vårberg

Stockholms Stad har tilldelat Wästbygg en markanvisning i stadsdelen Vårberg. Markanvisningen omfattar 7.000 kvm bruttoarea och här planerar Wästbygg att utveckla två bostadshus med sammanlagt 80 Svanenmärkta lägenheter.

Logistic Contractor utvecklar och bygger 20.000 kvm

Logistic Contractor ska utveckla och bygga en logistikanläggning åt Logistikpartner i Ulricehamn på 20.000 kvm.

Hyr ut 9.000 kvm i Kista till Marriott

Svåruthyrda kontorslokaler får en ny användning. Se bilder på hur fastigheten ska förvandlas.

Går från Skanska till Wästbygg

Wästbygg utser Håkan Jönsson till en tjänst som operativ chef bostad. Han kommer närmast från en tjänst som projektutvecklare på …

Håkan Jönsson till Wästbygg

Wästbygg rekryterar Håkan Jönsson som operativ chef inom bostad. Han kommer senast från Skanska.

Säljer för 400 mkr till Lansa

Sjukhusområde utvecklas.