Säljer fastighet över marknadsvärdering

Säljer fastighet för 68 miljoner. Victoria Park säljer fastigheten Viljan 1 i centrala Eskilstuna till Mathias Brus Fastigheter. Det rör …

Värdet upp 15 procent hos Victoria Park

Reviderar sina finansiella mål. I sin delårsrapport redovisar Victoria Park en värdestegring om 1142 mkr (357). Det motsvarar en ökning med …

Victoria Park köper 900 bostäder i Borås för 531 mkr

Vann dragkampen om kommunens bestånd. Når 770 000 kvm i jakten på miljonmålet.

Livsstilsboende snart ute ur Victoria Park

Förväntas göra nära 80 mkr u vinst på de sista två etapperna.

Victoria Park sänker sina räntor

Lånar samtidigt mer för nya investeringar. Genom att teckna ett nytt finansieringsavtal sänker Victoria Park sin genomsnittliga ränta från 2,6 …

Victoria Park ökar intjäningsförmågan

Q1 2015. Victoria Park ökade under första kvartalet i år sina intäkter till 118 (55) miljoner, jämfört med samma period föregående …

Värdet viktigast för Victoria Park

2014 års resultat för Victoria Park uppgår till 310 mkr, 343 mkr kommer från värdeförändring på fastigheter. Dessutom innebär värdeökningen, …

Victoria Park säljer projektmark

MKB köper för 43 miljoner. Victoria Park avyttrar en obebyggd fastighet till MBK i Malmö. Fastigheten kan enligt nuvarande detaljplan …

Victoria Park förvärvar för 925 mkr av Stena i Göteborg

Större bostadsaffär i Göteborg.

Victoria Park finansierar med obligationer

Finansieringen klar. Victoria Park har nu gjort klart med hela finansieringen klar för förvärvet av det stora bostadsbeståndet i Eskilstuna. …

Säljer i Åhus för 150 mkr

Gör affär 20 procent över senaste värdering.

Göteborg högt på önskelistan hos Victoria Park

I gårdagens delårsrapport redovisade Victoria Park ett resultat före skatt om 266 mkr (306). Motsvarande period förra året är att …

Victoria Park storköper för 1,7 miljarder av Fogelvik

Familjeföretag säljer med stor vinst efter fem års innehav och blir stor ägare i Victoria Park.

Tornet lät inte Victoria Park köpa allt

Victoria Parks delårsrapport för första kvartalet visar visar på ett resultat efter skatt om knappt en miljon kronor. Justerat för …