Rikshem och Victoria Park i affär för 700 mkr

Victoria Park går in på en ny geografisk marknad och säljer samtidigt udda fastighet.

Victoria Park säljer i Eskilstuna

Genom sin första ombildningsaffär någonsin har Victoria Park sålt fastigheten Laxen 1 i Stenby, Eskilstuna, 16 procent över senaste värdering. …

Victoria Park säljer till brf i Eskilstuna

Victoria Park genomför sin första ombildningsaffär då bolaget avyttrar fastigheten Laxen 1 i Stenby, Eskilstuna. Affären baseras på ett fastighetsvärde …

Victoria Park ser möjligheter till förtätning

Totalt 1.200 lägenheter kan byggas i Linköping, Stockholm och Göteborg.

Sofia Ljungdahl ny ledamot i Victoria Park

Valberedningen i Victoria Park föreslår att Sofia Ljungdahl väljs in i bolagets styrelse efter Luciano Astudillo, som har avböjt omval. …

Säljer fastighet över marknadsvärdering

Säljer fastighet för 68 miljoner. Victoria Park säljer fastigheten Viljan 1 i centrala Eskilstuna till Mathias Brus Fastigheter. Det rör …

Värdet upp 15 procent hos Victoria Park

Reviderar sina finansiella mål. I sin delårsrapport redovisar Victoria Park en värdestegring om 1142 mkr (357). Det motsvarar en ökning med …

Victoria Park köper 900 bostäder i Borås för 531 mkr

Vann dragkampen om kommunens bestånd. Når 770 000 kvm i jakten på miljonmålet.

Livsstilsboende snart ute ur Victoria Park

Förväntas göra nära 80 mkr u vinst på de sista två etapperna.

Victoria Park sänker sina räntor

Lånar samtidigt mer för nya investeringar. Genom att teckna ett nytt finansieringsavtal sänker Victoria Park sin genomsnittliga ränta från 2,6 …

Victoria Park ökar intjäningsförmågan

Q1 2015. Victoria Park ökade under första kvartalet i år sina intäkter till 118 (55) miljoner, jämfört med samma period föregående …

Värdet viktigast för Victoria Park

2014 års resultat för Victoria Park uppgår till 310 mkr, 343 mkr kommer från värdeförändring på fastigheter. Dessutom innebär värdeökningen, …

Victoria Park säljer projektmark

MKB köper för 43 miljoner. Victoria Park avyttrar en obebyggd fastighet till MBK i Malmö. Fastigheten kan enligt nuvarande detaljplan …

Victoria Park förvärvar för 925 mkr av Stena i Göteborg

Större bostadsaffär i Göteborg.