Persontoppen

Återvänder ”hem” för nystart

Lennart Weiss lämnar VD-posten på NAI Svefa för att återvända till Veidekke och ta tjänsten som kommersiell direktör.

Klart: Lennart Weiss får toppjobb vid Veidekke

Tidigare VD:n för NAI Svefa återvänder ”hem”. Bolaget nysatsar på Sverige.

Stort nybyggnadsprojekt på övre Östermalm

Grönt ljus för 360 lägenheter. Veidekke Bostad har fått klartecken för sitt största bostadsprojekt hittills. Mark- och miljööverdomstolens beslut den …

Veidekke tar sig an Nöten åt Fabege

Förbereder för Skatteverkets flytt. Fabege har upphandlat Veidekke Entreprenad i en samverkansentreprenad på cirka 500 miljoner kronor för att genomföra …

Veidekke redo utveckla i Lund

Tekniska nämnden i Lund har beslutat att tilldela Veidekke Bostads AB och Lunds Kommunala Fastighets AB preliminär markanvisning för att …

Veidekke rekryterar för affärsutveckling

För att kunna möta efterfrågan på attraktiva bostadsprojekt i Stockholm och Göteborg har Veidekke värvat flera nya medarbetare. Gunnar Hansson …

Veidekke trycker ner gasen i Sverige

Norskägda Veidekke Bostad AB förvärvar rätten att bygga 800 bostäder av Bouwfonds Property Development. Affären ger Veidekke byggrätter för totalt 5.500 …