Veidekke tar sig an Nöten åt Fabege

Förbereder för Skatteverkets flytt. Fabege har upphandlat Veidekke Entreprenad i en samverkansentreprenad på cirka 500 miljoner kronor för att genomföra …

Veidekke redo utveckla i Lund

Tekniska nämnden i Lund har beslutat att tilldela Veidekke Bostads AB och Lunds Kommunala Fastighets AB preliminär markanvisning för att …

Veidekke rekryterar för affärsutveckling

För att kunna möta efterfrågan på attraktiva bostadsprojekt i Stockholm och Göteborg har Veidekke värvat flera nya medarbetare. Gunnar Hansson …

Veidekke trycker ner gasen i Sverige

Norskägda Veidekke Bostad AB förvärvar rätten att bygga 800 bostäder av Bouwfonds Property Development. Affären ger Veidekke byggrätter för totalt 5.500 …