Polisens krav på Veidekke i Veddesta centrum

Nu har rivningsarbetat av Veddesta Centrum i Järfälla påbörjats för att ge plats åt bostäder i det som ska komma att bli Barkarby City.

Veidekke Eiendom får markanvisning i Årsta

Veidekke Eiendom har tilldelats en markanvisning i Årsta utanför Stockholm. Den aktuella markanvisningen avser en byggrätt för cirka 100 bostadsrätter …

Lantmännen säljer central pärla till tre olika

Området som ligger ett längre stenkast från centralstationen utvecklas av tre aktörer efter komplex affär. 17.000 kvm lokaler och bostäder utvecklas.

Bildextra: Sveriges största kvarter i trä byggs i Hagastaden

Läs om prisnivåerna och se karta.

Veidekke köper mer i Malmö

Veidekke Eiendom köper ytterligare en fastighet – en del av Malmö Triton 7 – i centrala Malmö. Där ska 40 bostadsrätter uppföras.

Magnolia och Veidekke gör affär i Göteborg

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av mark med en  lagakraftvunnen detaljplan i området Nya Hovås i Göteborg. På fastigheten Hovås …

Linda Jonsson lämnar Veidekke – blir politiskt sakkunnig

Från fastighetsbranschen till toppolitiken.

Leif Danielsson ny chef för affärsenhet Riks vid Veidekke

Leif Danielsson har utsetts till ny chef för Affärsenhet Riks på Veidekke Eiendom AB. Han har gedigen erfarenhet av bostadsutveckling och tillträder 1 december.

Aktien rusar efter Veidekkes beslut om delning av bolaget

Styrelsen i Veidekke har gett koncernledningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att dela koncernen i två bolag. Det är nu aktuellt att dela ut, sälja eller börsnotera delen för fastighetsutveckling.

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Bildextra: Så här kan det byggas i södra Stockholm

Se Stockholms stads planer för Karlsviks strand vid sjön Drevviken.

Veidekke utvecklar 1.000 bostäder i Uppsala

Veidekke Eiendom blir ankarbyggherre när Uppsalas nya bostadsområdet Södra Storvreta utvecklas. Det står klart efter att man tecknat ett avtal …

1.000 bostäder markanvisade i Akalla och Husby

Exploateringsnämnden i Stockholm har godkänt markanvisningar längst Finlandsgatan, vilket innebär ytterligare 1.000 lägenheter kring Akalla och Husby.

Weiss ifrågasätter tio centrala påståenden

”Veidekkes granskning av ett antal centrala argument visar på stora brister i regeringens, finansutskottets men också medias löpande granskning av våra myndigheter”.