Bolmgren lämnar NCC snabbt

Går till en konkurrent som vill utmana inom kommersiella lokaler.