Senaste nyheterna om Västervik


OP sålt för 192 miljoner kronor

Oscar Properties har under fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024 avyttrat fyra fastigheter till ett kombinerat överenskommet fastighetsvärde om 192 miljoner kronor.

Mims säljer nybyggd handelsfastighet i Västervik

Koncernen Mims Invest har sålt den nyutvecklade handelsfastigheten Husvagnen 2 i Västervik. Köpare är Executive Property.

 

Alm Småa tecknar avsiktsförklaring med Västervik

Avsikten är att teckna ett markanvisningsavtal avseende Notviksplan och ett exploateringsavtal för bolagets intilliggande fastighet Tändstickan 7.

 

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Planerade bostadsrätter blir hyresrätter

Enkla Hem planerar för 52 hyreslägenheter i det nya kvarteret Horns Strand i Västervik. Rådande marknadsläge har gjort att man övergivit planen på bostadsrätter i den första etappen och löst ut sin jv-partner.

Enkla Hem förvärvar byggrätt om 35.000 kvm

Enkla Hem har ingått i ett avtal om förvärv av byggrätter för bostadsutveckling med en total bruttoarea (BTA) om ca 35.000 kvadratmeter i Gåserum, Västervik kommun. Detaljplanen innefattar radhus och flerbostadshus.

Emilshus köper handelsfastigheter i Småland

Emilshus förvärvar två handelsfastigheter i Kalmar och Västervik för sammanlagt 41,5 miljoner kronor och ett årligt hyresvärde om cirka 3,3 mkr

Nyfosa köper för 411 mkr

”Fastigheterna har ett bra kassaflöde.”

KlaraBo fyller upp två lokaler om totalt 500 kvm

Klarabo har hyrt ut nästan 500 kvm lokaler via två nya avtal.

Solklockan förvärvar i Västervik

Solklockan förvaltning förvärvar en mindre bostadsportfölj i Västervik med sammanlagt 41 hyreslägenheter. Säljer gör Huskronan.

Klarabo gör mindre köp i Västervik

KlaraBo förstärker sin närvaro och förvärvar en portfölj i Västervik om sammanlagt 37 hyreslägenheter. Den sammantagna ytan uppgår till 2.200 kvm BOA och är fördelad på tre fastigheter.

Emilshus förvärvar för 179 miljoner

Emilshus, som i april köpte för över en miljard i Växjö, har i tre separata affärer förvärvat fastigheter i Kalmar, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Västervik till ett fastighetsvärde om 179 mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 13,3 mkr.

Regenten köper av Tryggbo i Västervik

Regenten Fastighet AB har köpt 53 lägenheter i Västerrvik av den tidigare ägaren Tryggbo AB.

Colliers bistår vid uthyrning av 2.000 kvm i Västervik

Colliers och danskägda K/S Västervik har inlett ett samarbete avseende uthyrning av en 2.000 kvm stor handelsfastighet i Västervik.