VLT säljer fastighet

Det börsnoterade tidningsföretaget VLT säljer en fastighet i centrala Västerås för 20,9 Mkr. Reavinsten uppgår till 13 Mkr enligt företaget.

Nära 200000 kvm tomt i Västerås

Enligt Västerås Etablering AB står det för närvarande ca 194000 kvm lokaler tomma i Västerås samt förorterna Skultuna, Dingtuna och …

Mälardalens högskola planerar utbyggnad

Mälardalens högskola i Västerås planerar en utbyggnad om 8 000 kvm för att klara anstormningen av studenter. Tanken är att …

Tornet skall koncentrera till 8 orter

På fem år skall Tornet halvera sitt fastighetsbestånd. I Sverige ska man i första hand koncentrera verksamheten till åtta strategiskt …

NCC börsnoterar NK Cityfastigheter

NCC har beslutat att börsnotera NK igen. Förutom de bägge NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg kommer även fyra centrumgallerior att …

Telgebostäder inför nytt hyressättningssystem

Kommunala Telgebostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om att införa ett nytt hyressystem. I det nya systemet baseras hyran i …