Västerås

Senaste nyheterna om Västerås.


Tji pengar till studentbostäder

I Västerås hade man bespetsat sig på att få del av de extrapengar som avsatts som investeringsbidrag för studentbostäder. Ett …

LjungbergGruppen sätter fart på marken i Västerås

LjungbergGruppen har sålt en obebyggd fastighet i Västerås för 31 Mkr. Fastigheten har en tomtareal på 69 000 kvadratmeter. Det …

ABB tecknar FM-avtal med Handelsbanken

ABB Facilities Management har tecknat ett samarbetsavtal med Handelsbanken som avser skötsel och förvaltning av bankens fastigheter i Umeå, Gävle, …

Wihlborgs lämnar Västerås

Två miljoner i vinst gör Wihlborgs i samband med att bolaget säljer samtliga sina fastigheter i Västerås till Stig-Åke Wallin …

Ytterligare koncentration av Mandamus

Mandamus har fortsatt att avyttra kommersiella fastigheter under det första kvartalet. Försäljning har skett av samtliga fastigheter i Västerås med …

ArosTornet har köpt 30000 kvm kontor i Västerås

Tornets dotterbolag ArosTornet har köpt ytterligare två fastigheter i Västerås. De har tillsammans 30000 kvm kontor och är uthyrda till …

Hufvudstaden gör försiktig utdelningshöjning

Genom sina stora försäljningar under 1999 kan Hufvudstaden visa upp ett mycket högt resultat, 524,1 Mkr efter skatt motsvarande 3,10 …

Castellum köper för 160 miljoner

Genom sina lokala dotterbolag har Castellumkoncernen förvärvat kommersiella lokaler i Stor-Stockholm, Götebor, Malmö och Västerås till ett sammanlagt värde av …

Balder byter med Kungsleden

Balder säljer sina två fastigheter i Nyköping och sin enda fastighet i Västerås för 37 Mkr till Kungsleden. Från Kungsleden …

Peab köper Åhlénshuset i Västerås för 80 Mkr

Peab har förvärvat Åhlénshuset i centrala Västerås, eller som fastigheten egentligen heter Lennart 17. Det är Skandia Livförsäkrings AB som …

Peab bygger om i kv Mimer i Västerås

Peab har av ABB fått uppdraget att bygga om kvarteret Mimer i Västerås till kontors- och twkniklokaler. Totalt handlar det …

Möjlig byggstart i hamnen i Västerås under år 2000

Efter flera års utredande verkar det nu vara dags för att konkretisera planerna på bostäder i Östra hamnen i Västerås. …

JM kompletterar med mur och puts.

JM har köpt upp Järfälla Fasad AB genom att köpa samtliga aktier i bolaget. Företaget har 20 anställda och omsätter …

Tornet har förvärvat för 2,3 Miljarder i år

Genom köpet av de tre galleriafastigheterna i Norrköping, Uppsala respektive Västerås har Tornet i år förvärvat fastigheter för nära 2,3 …