Sifab förändrar sig

Sifab gör nu efter sitt VD-byte ett antal förändringar i syfte att koncentrera verksamheten till fastighetsrörelsen. De hotellrörelser som bedrivits …

Danska TK-koncernen vill starta handel i Västerås

Två danska företag, Ikast Bygg och Thorkild Kristensen-koncernen, har planer på att bygga ett nytt handelsområde i utkanten av Västerås. …

Timrå kommun planerar värdepapperisering

Timrå kommun som plågas av mycket svag ekonomi till följd av stora borgensåtaganden för sitt bostadsbolag, planerar nu att genomföra …

VLT säljer fastighet

Det börsnoterade tidningsföretaget VLT säljer en fastighet i centrala Västerås för 20,9 Mkr. Reavinsten uppgår till 13 Mkr enligt företaget.

Nära 200000 kvm tomt i Västerås

Enligt Västerås Etablering AB står det för närvarande ca 194000 kvm lokaler tomma i Västerås samt förorterna Skultuna, Dingtuna och …

Mälardalens högskola planerar utbyggnad

Mälardalens högskola i Västerås planerar en utbyggnad om 8 000 kvm för att klara anstormningen av studenter. Tanken är att …

Tornet skall koncentrera till 8 orter

På fem år skall Tornet halvera sitt fastighetsbestånd. I Sverige ska man i första hand koncentrera verksamheten till åtta strategiskt …

NCC börsnoterar NK Cityfastigheter

NCC har beslutat att börsnotera NK igen. Förutom de bägge NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg kommer även fyra centrumgallerior att …

Telgebostäder inför nytt hyressättningssystem

Kommunala Telgebostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om att införa ett nytt hyressystem. I det nya systemet baseras hyran i …