Borlängeaffär ökade Hebas vinst

För årets första tre månader uppvisar Heba en vinst efter skatt om25,4 Mkr (8,9) eller 1,84 kr (0,64) . Den …

Skandrenting köper fastighet i Finspång

Skandrenting har träffat avtal om förvärv av sex produktions- lager- och kontorsfastigheter i Finspång, Ludvika, Växjö och Västerås med en …

Aros Congress Center köper ABB Forum

Aros Congress Center i Västerås har köpt det intilliggande ABB Forum. Det nya stora centret kommer nu också att byggas …

Fängelset i Västerås blir bostadsrätter

”För två år sedan köpte Liselott Varnäs det i mitten på 1800-talet uppförda Västerås Fängelse. Genom sitt bolag VS-hus AB …

Kungsleden köpte av Byggnads och Kommunal

Kungsleden har åter tagit över en spridd fastighetsportfölj. För 340 Mkr har bolaget köpt 13 fastigheter från Byggnadsarbetareförbundet och Kommunalarbetareförbundet. …

Kungsleden köpte av Byggnads och Kommunal

Kungsleden har åter tagit över en spridd fastighetsportfölj. För 340 Mkr har bolaget köpt 13 fastigheter från Byggnadsarbetareförbundet och Kommunalarbetareförbundet. …

Tornet köper i Västerås

Tornets dotterbolag ArosTornet köper sju fastigheter med 600 lägenheter av kommunägda Mimer i Västerås. Priset är 185 Mkr vilket ger …

Tji pengar till studentbostäder

I Västerås hade man bespetsat sig på att få del av de extrapengar som avsatts som investeringsbidrag för studentbostäder. Ett …

LjungbergGruppen sätter fart på marken i Västerås

LjungbergGruppen har sålt en obebyggd fastighet i Västerås för 31 Mkr. Fastigheten har en tomtareal på 69 000 kvadratmeter. Det …

ABB tecknar FM-avtal med Handelsbanken

ABB Facilities Management har tecknat ett samarbetsavtal med Handelsbanken som avser skötsel och förvaltning av bankens fastigheter i Umeå, Gävle, …

Wihlborgs lämnar Västerås

Två miljoner i vinst gör Wihlborgs i samband med att bolaget säljer samtliga sina fastigheter i Västerås till Stig-Åke Wallin …

Ytterligare koncentration av Mandamus

Mandamus har fortsatt att avyttra kommersiella fastigheter under det första kvartalet. Försäljning har skett av samtliga fastigheter i Västerås med …

ArosTornet har köpt 30000 kvm kontor i Västerås

Tornets dotterbolag ArosTornet har köpt ytterligare två fastigheter i Västerås. De har tillsammans 30000 kvm kontor och är uthyrda till …

Hufvudstaden gör försiktig utdelningshöjning

Genom sina stora försäljningar under 1999 kan Hufvudstaden visa upp ett mycket högt resultat, 524,1 Mkr efter skatt motsvarande 3,10 …