Senaste nyheterna om Vallentuna


Slår till med köp för 760 mkr

Fortsatt offensiv. Nästan 400 bostäder ingår i affären.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Titania har tecknat avsiktsförklaring om att ingå samarbetsavtal med K-Fastigheter avseende utveckling av ett projekt innehållande byggrätter för hyreslägenheter i Vallentuna centrum.

Odalen i avtal med Ersta diakoni i Vallentuna

Odalen Fastigheter, som är en del av SBB, tecknar hyresavtal med Ersta diakoni för äldreboende om 60 platser i Ormsta, Vallentuna. Avtalet löper på 15-år.

Rosenqvist hyr ut 1.500 kvm till Jysk i Vallentuna

Rosenqvist Fastigheter utvecklar en ny lokal åt JYSK i Vallentuna. Lokalen omfattar ca 1.500 kvm butiksyta, lager och personalutrymmen

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Titania utvecklar i Vallentuna – når granskningsskede

Titania driver tillsammans med Vallentuna kommun detaljplanen ”Del 2 av Rickebyhöjd” invid Vallentuna centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av 60 hyreslägenheter i flerbostadshus. Vallentuna kommunstyrelses plan- och miljöutskott har nu  beslutat att sända ut detaljplanen på granskning.

Seniorgården och Borätt vinner tävling i Vallentuna

Seniorgården och Borätt utsågs som vinnare i markanvisningstävlingen för det nya trygghetsboendet i Vallentuna. Förslaget är ritat av Fojab arkitekter. Nio aktörer tävlade om marken.

Stenhus köper äldreboende i Vallentuna

Stenhus förvärvar fastighetsbolaget med fastigheten Stångberga 4:4 i Vallentuna innehållande äldreboende. Transaktionen är villkorad av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas med vårdoperatören. Delar av förvärvet finansieras med aktier.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Sveaviken Bostad utökar i Vallentuna Centrum

Sveaviken Bostad utökar, genom en mindre affär, med fler bostadsbyggrätter i Vallentuna Centrum.

Heba köper i Vallentuna

Heba  har tecknat avtal med Vallentuna Utvecklings AB, ett samägt bolag mellan Åke Sundvall och Hemgården, gällande förvärv av ett äldreboende med 60 lägenheter samt 64 hyresrätter i Åby ängar, Vallentuna.

Aros Bostad satsar i Vallentuna och backar ur Tyresö

Aros Bostad har gjort förändringar i byggrättsportföljen genom att addera 650 byggrätter för bostäder i Vallentuna samt avbryta utvecklingen av 125 byggrätter i Bäverbäcken, Tyresö.

Veidekke säljer 130 bostäder

Nytt läge i Stockholmsområdet växer fram.

Credentia satsar på bostäder i Vallentuna

Credentia har ingått en joint venture tillsammans med Landsort Care 4 AB gällande Bällstaudde Bostadsutveckling AB och kommer att inleda …