Senaste nyheterna om utredning


Lantmäteriets organisering ska utredas

Ska ge en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning i hela landet.

Castellum hyr ut 10.000 kvm på Hisingen

GPBM Nordic hyr 10.000 kvadratmeter hos Castellum på Hisingen, Göteborg

Utredarens förslag till snabbare byggstart

Betänkandet innehåller ett 25-tal förslag för att förenkla processen. Läs om det viktigaste i utredningen.

Utredning ska underlätta byggandet

Sveriges kommuner har olika tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. …

”Borde vara möjligt sänka hyrorna med 5 procent”

Utredningen Staten som fastighetsägare och hyresgäst, visar att statens hyreskostnader uppgår till drygt 20 miljarder kronor per år.  Från 1998 till 2008 har den totala lokalkostnaden dessutom ökat med 36 procent.