Utklippan Fastigheter förvärvar och utökar i Karlskrona

Utklippan Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd genom köp av fastigheterna Skölden 2 och Skölden 3 i Karlskrona. Fastigheterna inrymmer idag butik …

Utklippan köper och ökar i Karlskrona

Utklippan Fastigheter utökar sitt bestånd genom köp av fastigheten Drillborren 2 i Karlskrona. Fastigheten inrymmer Printfabrikens verksamhet för kontor, produktion …

Utklippan ökar i Karlskrona

Danskt bolag säljer. Utklippan Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i Karlskrona genom köp av fastigheten Skölden 1. Fastigheten inrymmer butikerna för …