Myndighet hyr över 2.000 kvm i Uppsala

Lokal fastighetsutvecklare skriver dessutom kontrakt med två andra stora aktörer när nya företagskvarteret fylls på.

30 Största uthyrningarna under 2000-talet

Fastighetsbolagen har konkurrerat ut byggbolagen den senaste tiden. Listan avser 2000-talet, och Fabege har tecknat skalp efter skalp.

Årets 15 största – Affärer och uthyrningar

Det blev inte samma rusch inför julen i år som i slutet av 2012, även om två miljardaffärer annonserats den senaste veckan. I den senaste utgåvan har Fastighetsvärlden listat de 15 största fastighetsaffärerna under året och likaså de 15 största uthyrningarna.  De summerar till 30,6 miljarder respektive 196.000 kvm.

Kommunala utflyttningar ska stärka förorten

Sju flyttar planerade. En av Stockholms stads åtgärder för att öka antalet arbetsplatser i närförorterna är att utlokalisera flera av …