Uthyrning

Senaste nyheterna om Uthyrning.


Fabege hyr ut 5 000 kvm i city

Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende fastigheten Elefanten 17 i centrala Stockholm. Kontraktet omfattar hela fastigheten …

Ytterligare 2600 kvm uthyrt i Kista Science Tower

NCC Property Development har tecknat avtal med ytterligare företag om uthyrning av kontorslokaler i Kista Science Tower. I och med …

Midroc bygger studentlägenheter i Visby

Midroc Property Development ska bygga 120 studentlägenheter nära Stadskärnan i Visby. Det är på det gamla A7-området som kommunen sålt …

TietoEnator hyr mer av Ljungberggruppen

Ljungberggruppen hyr ut ytterligare 3 100 kvm i Ärvingeområdet i Kista till TietoEnator. Företaget hyr sedan tidigare 6800 kvm lokalyta …

Castellum plockar hem reavinster

Bostadsinnehavet hos Castellum blir allt mindre. Dotterbolaget Fastighets AB Briggen har sålt sex bostadsfastigheter i Helsingborg om sammanlagt 13200 kvm …

NCC hyr ut till Unisys i Kista Science Tower

NCC Property Development har tecknat avtal med Unisys om uthyrning av kontorslokaler i Kista Science Tower. I och med detta …

Skanska hyr ut drygt 4000 kvm i Göteborg

Enligt vad Fastighetsvärlden erfar har Skanska tecknat avtal med Föreningssparbanken om uthyrning av drygt 4000 kvm kontor till banken. Rykten …

God uthyrning i Vällingbyförnyelse

Centrumutveckling, som är kommersiella projektledare, uthyrare, arkitekter och marknadsförare i Vällingby Centrums förnyelse rapporterar att uthyrningsarbetet löper på bra. Per …

Uthyrning möjliggör försäljning för NCC

NCC Property Development har rott i hamn en stor kontorsuthyrning i kontorsbyggnaden Columbus i Bryssel. Det är SCA Packaging som …

LogistikHus förvärvar spektakulärt bergrum

LogistikHus har av Sita Sverige AB förvärvat anläggningsarrendet under Vanadislunden i Stockholm, d.v.s. det stora bergrummet med infart mellan Sveaplan …

Persea hyr lokaler på Regeringsgatan 65

Det börjar nu gå rykten om en hel del förestående, relativt stora uthyrningar. Oktober samt januari är av hävd månader …

Nya EU-direktiv kan ge kraftigt sänkta hyror

”EU-kommissionen har nu presenterat ett ändringsförslag i momsdirektivet som ger möjlighet för enskilda medlemsländer att tillämpa en reducerad momssats vid …

JM startar nytt utvecklingsprojekt

JM har tagit beslutet att börja försäljning av 95 bostadsrätter samt uthyrning av ett kontorshus med 9500 kvm i Frösunda …

Svag framtid för fastighetsaktier?

I en undersökning som Leimdörfer låtit Temo utföra framkommer att nio av tio institutionella kapitalplacerare tror på en svag framtid …