www.apfastigheter.se

Igår började AP Fastigheter att lansera sin nya hemsida, med adress som rubriken till denna artikel. Hemsidan har utformats med …

Vasakronan lanserar ny hemsida

Vasakronans hemsida har nu genomgått en ”ansiktslyftning”. En nyhet är att Vasakronans 15 lokala marknader fått egna sidor. Andra förändringar …

Halvmiljardsatsning i Solna av Mörtstedt

Gårdagens stora nyhet, att Mörtstedtkontrollerade CLS Holding köper fastigheter i Solna för 463 Mkr, föll tyvärr bort av tekniska orsaker. …

Stor uthyrning i Manhattan Center

Columna Fastigheter har tecknat ett treårigt hyresavtal med det belgiska försäkringsbolaget AG 1824 om 19.200 kvm nyrenoverade kontorslokaler i Manhattan …

Färre tomma lägenheter

Antalet tomma lägenheter i Sverige har minskat något enligt SCB. De stora skillnaderna mellan landets olika regioner består dock. Per …

Castellum ökar resultatet med 46 procent

Castellums resultat efter skatt för det första kvartalet uppgår till 146 Mkr, att jämföra med 99 Mkr för motsvarande period …

Norrporten fortsätter att förbättra sig

Rensat från realisationsvinster förbättrade Norrporten sitt resultat efter finansnetto för första kvartalet med 7 procent jämfört med motsvarande period förra …

Softronic flyttar till 4000 kvm på ”söder”

Datakonsultföretaget Softronic AB flyttar sitt huvudkontor från Torsgatan 12 till Skandias projektfastighet på Singvägen 100 på Södermalm i Stockholm. Företaget …

CB Richard Ellis köper Profi

Det blev CB Richard Ellis som köpte fastighetskonsultföretaget Profi Gruppen, vilket sökt en internationell köpare en tid. Köparen är världens …

Profi köper resterande delar av Rosengren & Co

Profi har förvärvat 100 procent av Rosengren & Co och Profi Rosengren & Co Uthyrning AB. Sedan tidigare äger Profi …

Mer uthyrt i Lunda för Fastighetspartner

Den affär som Fastighetspartner och Drott gjorde i höstas börjar nu ge utdelning hos fastighetspartner. Den i Lunda förvärvade fastigheten …

Realia köper Vårberg Centrum

Sedan tidigare äger Realia fastigheter i Vårby Gård och kompletterar nu det beståndet genom att köpa Vårberg Centrum av Weland …

Ytterligare S-E-B-verksamhet flyttar till Marievik

PriFast har hyrt ut 1625 kvm i ”Urhuset” i Marievik till S-E-B:s Internetbanksverksamhet. Sedan tidigare har S-E-B förlagt Sesam Telefonbank …

Arthur Andersens revisorer hyr av AMF

AMF Försäkringar har tecknat avtal med Arthur Andersen om uthyrning av nära 5000 kvm kontor i AMF:s fastighet på Sveavägen …