Senaste nyheterna om Uppsala


Skandia satsar på trä i Uppsala och Nordr startar i Lund

Wästbygg har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om att uppföra ett bostadshus i Uppsala med stomme av KL-trä. Huset blir fem våningar högt och ska innehålla 47 lägenheter.

Genova avyttrar i Uppsala för 50 mkr

Genova säljer fastigheten Boländerna 9:11 i södra Uppsala. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 50 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde, enligt bolaget.

Stos köper in sig i prestigeprojekt

Alma och Mässing tar in partner i centralt projekt om 30.000 kvm.

250 nya bostäder kan tillföras Flogsta

Ett nytt bostadskvarter om 250 bostäder i Flogsta, i Uppsala, kan bli verklighet om den nya detaljplanen går igenom. I centrala Uppsala kan det tillföras 100 bostäder via en annan plan.

Boende i Uppsala måste flytta när bostäder sjunker i lera

Ett flertal av Uppsalahems studentbostäder sjunker i lera. Därför måste totalt 72 hushåll i sex fastigheter flytta inom kort.

 

En av världens största öppnar i Uppsala

17:e hyreskontraktet i Sverige.

Tranviks Udde hyr ut 9.000 kvm nytt till Thermo Fisher

Tranviks Udde Fastigheter har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Thermo Fisher, ett ledande företag inom vetenskap och laboratorieutrustning, för uppförandet av en toppmodern lager- och produktionsfastighet om 9.000 kvm i Östra Fyrislund, Uppsala.

Regio bygger 1.600 kvm nytt åt Radonova i Uppsala

Regio har tecknat avtal med Radonova om nyproduktion och förhyrning av 1.634 kvm verksamhetslokaler i Fyrislund, Uppsala kommun. Inflyttning planeras till slutet av 2023.

Settler tilldelas mark för 130 lägenheter i Uppsala

Settler har tecknat avtal med Uppsala kommun om att förvärva en del av fastigheten Sala Backe 1:1 och 1:38 , även känd som Kv Ängsnyckeln. Ambitionen är att utveckla området till att omfatta cirka 130 nya bostäder samt yta för lokaler, med en total byggnadsarea på omkring 10.000 kvadratmeter BTA.

Aros Bostad startar tre mindre projekt

Aros Bostad startar produktionen av tre nya bostadsprojekt om totalt 67 radhus i Bromma, Uppsala och på Ekerö.

Genova hyr ut till ett värde om 131 miljoner i Uppsala

Genova har tecknat ett 15-årigt hyresavtal i fastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om cirka 5.000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 9 miljoner. Hyresavtalet är tecknat med Altris, en ledande svensk utvecklare av natrium-jonbatterier.

Dospace hyr 2.000 kvm i Vecturas nya

Vectura Fastigheter och coworkingaktören Dospace har tecknat avsiktsförklaring om ca 2.000 kvm kontor i Uppsala för det stora projektet Upside Stories i Främre Boländerna som omfattar hela 40.000 kvm kontor.

Granit tillbaka i Uppsala

Granit expanderar i Norden – öppnar flaggskeppsbutik i Helsingfors, startar norsk webbshop och gör återtåg i Uppsala.

Region vänder – ska äga själva och inte hyra

Ny vårdcentral ska ägas av Region Uppsala och inte av en privat aktör som tidigare tänkt.