Senaste nyheterna om Upplands Väsby


Fastpartner hyr ut hotell

Skriver avtal med First Hotels.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Nrep säljer ”guld” för 260 mkr

Fastigheten har bytt ägare flera gånger på kort tid.

Grönt ljus för Niams 600 nya bostäder i Väsby

2021 förvärvade Niam Väsby Centrum och området står nu inför en omfattande utveckling. Upplands Väsby kommun har nu lämnat ett positivt planbesked som innebär att en stor parkering intill centrumet kommer att byggas om till nya lägenheter.

Lanserar stor plan efter köpräd

Förvärvat för flera miljarder i Stockholmsområdet.

Lista: 50 kommuner har mer än 50.000 invånare

19 kommuner har fler än 100.000 invånare och två är nära.

Miljardköper 17 fastigheter i 08-området

Stor affär klar. Totalt 65.000 kvm ingår i transaktionen.

Serafim köper längs E4:an i Upplands Väsby

Serafim Fastigheter växer ytterligare och har förvärvat fastigheten Skälby 2:3 i Upplands Väsby. Den är belägen längst med E4:an.

Hyran upp 3,65 procent i Upplands Väsby

Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Väsbyhem har enats om nya hyror för drygt 4.900 lägenheter i Stockholm. Från och med den 1 februari 2023 blir den genomsnittliga hyreshöjningen 3,65 procent.

Alecta lanserar Park Side om 30.000 kvm

Nytt koncept ska pressa ner hög vakansgrad.

Serafim köper i Södertälje och Väsby

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheterna Åkerkullan 2 i Södertälje samt Vik 1:70 och 1:77 i Upplands Väsby.

Säljer paket för 305 miljoner

Sju fastigheter ingår .

Ikano förvärvar mer i Upplands Väsby

Ikano Bostad har förvärvat ytterligare en fastighet i Upplands Väsby med möjlighet att bygga 24 radhus. Fastigheten ligger i sista etappen i utbyggnadsområdet Eds Allé.

Randviken i flera affärer om 112 miljoner

Randviken har i två separata transaktioner ingått avtal om att avyttra fem fastigheter för 86 miljoner kronor. Köper gör Estea och Huvudgatan. Randviken har även, genom det nybildade JV-bolaget Verfast, förvärvat en fastighet i Skellefteå för 26 miljoner kronor.