NCC säljer för 321 mkr i Tyskland

Affären kommer att slutföras under 2015. NCC har sålt ett bostadsprojekt med 180 lägenheter i Potsdam i Tyskland till investmentbolaget Industria Wohnen. …

Tyska jätten IVG rekonstrueras

Hamnade i problem redan 2007. Ett av Tysklands största fastighetsbolag, IVG Immobilien, ska rekonstrueras av sina långivare. Totalt handlar det …

NCC säljer del av tyskt projekt

NCC har sålt ett bostadsprojekt med 70 lägenheter nära Frankfurt i Tyskland till en institutionell investerare för 138 mkr. Projektet …

Akelius köper för 550 miljoner

Bolaget slår till och köper för en summa nästan lika stor som vid försäljningen i Norrland.

Hemsö köper nyproducerat i Tyskland

Förvärvar äldreboende för 127 miljoner. Genom förvärv av en fastighet avsedd för äldreboende i Offenbach am Main nära Frankfurt har …

NCC är Tysklands största bostadsbyggare

Enligt BulwienGesa:s studie av marknaden för bostadsutveckling i Tyskland når NCC topplacering. Av NCC:s totala projektvolym om cirka 570.000 kvadratmeter …

AP3-bolag har köpt 2000 bostäder i Tyskland

Utökar beståndet i delstaten Baden-Württemberg. Bolaget Süddeutsche Wohnen (namnändrat från LBBW Immobilien), som har Tredje AP-fonden som 25-procentig ägare, har expanderat …

Bra fart på tysk försäljning hos NCC

NCC har sålt ett bostadsprojekt med totalt 148 lägenheter i centrala Berlin för 315 miljoner kronor. Köpare är den tyska …

NCC säljer ännu ett tyskt projekt

I sin sjätte försäljning i Tyskland i år säljer NCC ytterligare ett bostadsprojekt under produktion. Denna gång är det en …

Nordisk aktör köper 3 hus för hela 10 miljarder

Slår till och köper stora kontorshus i Berlin och Frankfurt samt ett av Englands största köpcentrum.

Blygsam svensk närvaro på tyska Expo Real

Fem svenska fastighetsprofiler berättar om den jättemässan i München. ”Bättre än Mipim”.

Fjärde försäljningen på kort tid för NCC i Tyskland

Avyttrar bostadsprojekt i Köln för 113 miljoner. NCC Housing i Tyskland har sålt ett projekt med 70 lägenheter i Köln …

Sagax investerar 290 miljoner i Gambro-hus

Sedan fem år är Gambro en av Sagax största hyresgäster. Nu förvärvar Sagax resterande del av Gambros byggnader och fastigheter …

Magplask för SEB-fonden – likvidation väntar

”Jag beklagar djupt utgången”, säger Barbara Knoflach.