Trögt för NCC:s resultatutveckling

Det vill sig inte alls med resultatutvecklingen för NCC. Visserligen uppgick resultatet efter finansnetto för jan-sept till 1539 Mkr (910), …

Drott säljer norskt köpcentrum

Drott halverar sitt kvarvarande utlandsbestånd genom att sälja sitt köpcentrum utanför Oslo, Liertoppen, för 321 Mkr. Det är ett av …

Skanska satsar på att öka projektutvecklingen

För tillfället driver Skanska tolv fastighetsutvecklingsprojekt med ca 185000 kvm i total uthyrningsbar yta. Men Skanska har fler projekt på …

Rekordmässa i Cannes

Årets upplaga av den internationella fastighetsmässan MIPIM har slagit fjolårets besöksantal med marginal. Mässan lockade i år 11870 besökare jämfört …

Pandox köper Hotellus

Pandox utökar sitt fastighetsbestånd rejält genom att lägga ett bud på Hotellus. Det bestånd som köps in värderas till 2175 …

Bilia säljer fastigheter i Göteborg och Tibro

Bilia Fastigheter, som är det börsnoterade Bilias fastighetsbolag, har per den 1 december sålt sin personvagnsanläggning i Tibro och en …

Nära fördubblat resultat för Mandamus

Mandamus redovisar ett starkt resultat i sin resultatrapport för första halvåret 1999. Totalt uppgick resultatet före skatt till 90 Mkr …

Skanska i samarbete om småhus i Tyskland

Skanskas tyska dotterbolag Skanska Bau Holding GmbH och BB Privat Immobilien GmbH, ett dotterföretag till Bankgesellschaft Berlin, har tecknat en …

Celexa ska starta en industrifastighetsfond

Celexas holländska dotterbolag förbereder starten av en fastighetsfond med inriktning på europeiska industrifastigheter. Volymmålet är satt till 250 miljoner Euro …

Diös återupptar utdelningen

Efter en räcka av år återupptar Diös aktieutdelningen. Styrelsens förslag är på 1 kr per aktie. Koncernresultatet lyder på 78 …

Diligentia säljer Düsseldorffastighet för 90 Mkr

DG Anlage, en tysk fastighetsfond, har köpt fastigheten Graf Adolfstrasse 63 i Düsseldorf för 90 Mkr av Diligentia. Fastigheten innehåller …

Catella växer i Tyskland

Catella har köpt 70 procent av aktierna i det tyska fastighetskonsultföretaget Eureal. På så sätt dubblar Catella sin omsättning på …

Tornet säljer stor del av utlandsbeståndet

Tornet har tecknat ett villkorat köpeavtal med Chelsfield Plc om försäljning av Tornets samtliga Englandsfastigheter för 1059 mkr. Handpenning är …

Tyska kontorsmarknaden vänder uppåt

Deutche Bank Research beskriver i en rapport hur fastighetsmarknaden i Tyskland nu börjar att återhämta sig efter ett antal år …