Acta köper för miljard i Tyskland

Norska Acta gör nu allvar av sin planerade satsning på den tyska marknaden. Acta förvärvar ett stort bestånd fastigheter i Kiel i Tyskland för 1,3 miljarder kronor från Kristensen Kiel AG.

Svenskar går in stort i Tyskland

–Det finns gott om objekt och det är billigt. Det går att köpa bra och centrala kontorsfastigheter med hyror på …

Avkastningen ökar rejält i år

Den totala avkastningen på svenska fastigheter ökar rejält i år och skillnaden jämfört med övriga Europa är på väg att …

Nu är Aareals nordiska fond redo för förvärv

Sedan några månader tillbaka undersöker Aareal Asset Management möjligheterna till fastighetsförvärv i Norden. Det är Sverige, Finland och Danmark som …

Rodamco går framåt på svag marknad

Den Hollandbaserade köpcentrumkoncernen Rodamco Europe uppvisar ett resultat efter skatt om 321 miljoner euro att jämföra med 299 miljoner euro …

Affärerna får Schuss av Lennart

Det finns ingen annan som kan ”bita sig fast” så som Lennart Schuss. Därför har han varit med och gjort affärer för flera hundra miljarder.

Uppgörelse löser ansvarsförbindelse på 510 Mkr

NCC Property Development och tyska skattemyndigheter har undertecknat en överenskommelse som innebär att NCC blir fri från en skatterisk på …

Nu sjösätts den nya tyska fastighetsbanken

I våras meddelade tyska HypoVereinsbank (HBV) att man avsåg att knoppa av den fastighetsrelaterade verksamheten, och den 6 oktober kommer …

Tyska fastighetsmarknaden pressas

Resultat från Investment Property Databank’s (IPD) visar att det dystra ekonomiska läget i Tyskland börjar att slå även mot fastighetsmarknaden. …

Skattesmäll på över en halv miljard hotar NCC

För närvarande är NCC föremål för skattekrav på över 600 Mkr. Den stora delen av detta gäller en försäljning av …

Tyska fastigheter lite bättre än svenska

Nu har även resultatet av den årliga mätningen av avkastningen på fastighetsinvesteringar i Tyskland kommit. Totalavkastningen under år 2001 blev …

Prospekt tydliggör risker i Columna-Realia

Prospektet rörande Columnas bud på Realia föreligger nu. I det görs flera genomgångar av olika risker som finns i bolagen. …

MIPIM en vecka tidigare nästa år

Fastighetsmässan i Cannes, MIPIM, arrangeras nästa år en vecka tidigare än vad som var fallet i år. Den äger alltså …

Nu ska NCC bli smalare och vassare

NCC gjorde 2001 en förlust efter finansnetto om -2 130 Mkr vilket kan ställas mot en vinst på 2 063 …