Trollhättan

Senaste nyheterna om Trollhättan.


Skanska säljer fastighet i Trollhättan

De norska fastighetsbolagen Ownit och Kreaton köper fastigheten Nohab 1 på Nohabområdet i Trollhättan samt två mindre fastigheter för tillsammans …

Pandox förvärvar hotellfastigheten i Trollhättan

Pandox förvärvar hotellfastigheten Scandic Hotel Swania i Trollhättan med tillträde den 1 maj 2003. Fastigheten förvärvas från Trollhättan Tomt AB …

Skanska gör reavinst på 130 mkr vid försäljning

Skanska säljer två fastigheter i Trollhättan till den västsvenske fastighetsaktören Erik Selin. Försäljningspriset är 180 mkr och Skanska gör en …

NCC bygger i Trollhättan för 140 Mkr

NCC har fått i uppdrag av LB Kiel Nordic Finance AB att uppföra en sekvenssorteringsanläggning i Trollhättan. Anläggningen ska betjäna …

Kungsleden säljer i Haninge och Trollhättan

”Kungsleden har i två separata affärer sålt en centrumfastighet i Trollhättan och en tomt i Haninge för sammanlagt 47 Mkr. …

Cramo förvärvar liftverksamhet

Cramo AB förvärvar hela liftrörelsen i samband med att den norska Kynningsrud-Gruppen koncentrerar sin verksamhet till kranar. I förvärvet ingår …

Skanska gjorde reavinst i mellandagarna

I mellandagarna kunde Skanska rapportera om några affärer som gjorts i västra Sverige och som resulterade i reavinster på totalt …

Skanska gjorde reavinst i mellandagarna

I mellandagarna kunde Skanska rapportera om några affärer som gjorts i västra Sverige och som resulterade i reavinster på totalt …

Trollhätteköpcentrum byggs ut

Överby köpcentrum utanför Trollhättan ska byggas ut med upp till 20 000 kvm butiksyta. Bakgrunden är ett vikande handelsindex för …

Mandamus och Drott strukturerar

Mandamus och Drott hjälper varandra att koncentrera respektive fastighetsbestånd. Mandamus säljer 5 kommersiella fastigheter i Eskilstuna, Täby och Örebro och …

Kungsleden stuvar om i portföljen

Nyligen börsnoterade Kungsleden har hög transaktionshastighet som ett signum på sin verksamhet. Sedan noteringsprospektet kom ut för ca en månad …

Mandamus fortsätter koncentrationen

Genom såväl försäljningar som förvärv fortsätter Mandamus sin koncentration mot 15-20 prioriterade marknader. Sedan årsskiftet har 32 fastigheter avyttrats för …

NCC bygger åt Saab för 64 Mkr

I Trollhättan ska NCC bygga delar av en ny pressverkstad och magasin åt Saab Automobile AB. Arbetet avser grundläggningsarbete i …

Kungsleden säljer till Mandamus

Kungsleden har träffat avtal med Mandamus om att sälja sju bostadsfastigheter i Trollhättan och Vänersborg till Mandamus. Köpeskillingen uppgår totalt …