Sjunkande driftsnetto för Tribona

Första kvartalet 2015. Tribona visar på ett stabilt men något sjunkande resultat för första kvartalet i år. Hyresintäkter minskade till …

Tribona köper logistik för kvarts miljard

Utökar i Malmö. Tribona har, via bolagsaffärer, förvärvat sju logistikfastigheter i Malmö med ett sammanlagt fastighetsvärde om ca 257 miljoner. …

Tribona tecknar 10-årsavtal om 5.095 kvm i Umeå

Tribona har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal omfattande 5.095 kvm i fastigheten Mätaren 6 i nordvästra Umeå. Hyresavtalet träder i …

Anneli Jansson till Tribonas styrelse

Anneli Jansson blir ny styrelseledamot i börsbolaget Tribona. Hon efterträder Christina Källenfors som avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att omval sker av …

Svagt 2014 för Tribona

Vd Per Johansson kommenterar negativ värdeutveckling.

Tribona förlänger 16.000 kvm

Tribona har förlängt ett befintligt hyresavtal i Linköping på 16.000 kvm med dagligvaruaktören Netto. Avtalet rör fastigheten Mappen 3 (se …

Tribona köper för 200 mkr i Mölnlycke

Köper av egenanvändare. Tribona har via en bolagsaffär förvärvat logistikfastigheten Härryda Solsten 1:102 i Mölnlycke med ett fastighetsvärde om cirka …

Tribona säljer för 1.075 miljoner i Västerås

Avyttrar Ica-fastighet om 104.000 kvm. Tribona gör även ett mindre förvärv i Halmstad.

Tribona utökar kontrakt från 37.000 kvm till 58.000 kvm

Oförändrat hyresvärde. Tribona utökar sitt nuvarande hyreskontrakt om 36.786 kvm till 57.585 kvm med befintlig hyresgäst Alwex. Därmed är merparten …

Tribona hyr ut 28.500 kvm

Tribona tecknar ett 5-årigt hyresavtal om 28 500 kvm i fastigheten Kornmarksvej 1 i Köpenhamn. Hyresavtalet träder i kraft i …

Tribona köper logistikfastighet i Trelleborg

Via en bolagsaffär har Tribona förvärvat en logistikfastigheten Tankbilen 7  i Trelleborg av Stefan Lindberg SL AB. Fastighetsvärdet i transaktionen, …

Ytterbygg säljer till Tribona i Kungälv för 130 mkr

”Vi är optimistiska till att kunna presentera liknande förvärv inom den närmaste tiden”.

Tribona förlänger 137.000 kvm

Tecknar långa kontrakt med Ica. Tribona har förlängt befintliga hyresavtal avseende fastigheten Saltängen 2 i Västerås till och med 2022 …

Tribona åker på kvartalssmäll

Tvingas ta förluster i första kvartalet efter vakanser och avflyttningar.