Senaste nyheterna om Tredje AP-fonden


Porträtt

Stark i tuffa tider

Strukturerad. Egentligen ville Kerstin hessius arbeta med kultur, men det blev en karriär på penningmarknaden. Någon fastighetskramare är hon därför inte, men hon har byggt upp en struktur som nära fyrfaldigat tredje AP-fondens fastighetsinnehav.

Sagax går in i Hemsö

Köper in sig i delägt bolag med Tredje AP-fonden. David Minus sitter sedan tidigare i styrelsen.

Nya storköparen slår till med ny affär igen

En ny affär för 230 miljoner. På ett halvår har företaget förvärvat för 1,5 miljarder och det siktar på att dubbla under året.

AP3-bolag har köpt 2000 bostäder i Tyskland

Utökar beståndet i delstaten Baden-Württemberg. Bolaget Süddeutsche Wohnen (namnändrat från LBBW Immobilien), som har Tredje AP-fonden som 25-procentig ägare, har expanderat …

Thomas Erséus säljer och Kerstin Hessius förvärvar när Tredje AP-fonden köper Kungsledens andel i Hemsö.

Årets största: AP3 köper ut Kungsleden ur Hemsö

Årets största affär är klar – 10,4 miljarder, enligt FV:s beräkningar.Tredje AP-fonden köper Kungsledens resterande 50 procent av aktierna i Hemsö, precis som FV gett indikationer om tidigare. Kungsleden säljer med ett mycket bra resultat.

Tredje AP-fonden gör gärna fler fastighetsaffärer

Fondens VD Kerstin Hessius betonar dock vikten av stora affärer med kritisk massa.

Många möjliga utgångar väntar expansivt Hemsö

Hemsö, till lika delar idag ägt av Kungsleden och Tredje AP-fonden, utesluter vare sig nordisk expansion eller notering.

Tredje AP-fonden köper tyska bostäder

Tredje AP-Fonden blir ägare till en fjärdedel av LBBW Immobilien. Bolaget äger 21 000 hyreslägenheter främst i Baden-Württemberg.

Hemsö köper vårdfastigheter för 368 miljoner

Tredje AP-fondens och Kungsledens gemensamt ägda bolag Hemsö förvärvar 29 vårdfastigheter från Västra Götalandsregionen (VGR), som ansvarar för sjukvård och vårdcentraler i Västra Götaland. Köpeskillingen uppgår till 368 miljoner inklusive transaktionskostnader.

Kungsleden sänker sin prognos

Färre positiva realiserade värdeförändringar än förväntat innebär att Kungsleden sänker sin prognos för det utdelningsgrundande helårsresultatet från 600 till 500 …

Liten värdeförändring hos Kungsleden

Som en effekt av förra årets stora affär med Tredje AP-fonden och ökade kostnader på grund av den stränga vintern …

Håkan Bryngelson ordförande i Hemso?

Listan med styrelseuppdrag för Vasakronans tidigare VD Håkan Bryngelson blir allt längre. Nu har han utsetts till ordförande i det …

Olov Lindgren förvärvar på Södermalm

Hemsö, gemensamägt av Kungsleden och tredje AP-fonden har sålt tomträttsfastigheten Kopparn 11 på Södermalm i Stockholm till Byggnadsfirman Olov Lindgren. Priset, 70 miljoner, överstiger anskaffningsvärdet med cirka 23 miljoner.

Kungsleden sänker prognos för utdelningen

Kungsledens resultat efter skatt för det första halvåret blev 237 (271) miljoner kronor. Hyresintäkterna sjönk något till 1 300,9 (1 312,7), delvis ett resultat av försäljningen av hälften av publika fastigheter till Tredje AP-fonden för 7,5 miljarder. Bolaget har reserverat 325 miljoner kronor för skatterisk efter de prejudicerande skattedomarna i Regeringsrätten i maj. Det innebär att prognosen för utdelningsgrundande resultat (som grundas på kassaflödet) sänkts från 1 300 miljoner kronor til 975 miljoner kronor. Detta kommunicerades från Kungsleden redan i juli.