Senaste nyheterna om Tornet


CLS säljer till Fabege för 3,6 Mdr

I en av årets största affärer köper Fabege Solna Business Park av Mörtstedtkontrollerade CLS för 3 575 miljoner kronor. I den summan ingår 350 miljoner som avser kostnader för pågående ombyggnader, hyresgästanpassningar med mera. Fastigheterna innehåller nära 138 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Priset motsvarar en direktavkastning på knappt 6 procent. Efter affären har Fabege ett bestånd i Solna omfattande nära en halv miljon kvadratmeter.

Tornet säljer fastigheter för 320 miljoner

Fabeges dotterbolag, Fastighets AB Tornet, har sålt 12 fastigheter i södra Stockholm för 320 miljoner kronor. Priset överstiger det bokförda värdet med 19 procent. Affären sker i bolagsform och ger Fabege ett resultat efter skatt om 60 miljoner.

Öhrlings PWC hyr i Kista Science Tower

Öhrlings PricewaterhouseCoopers hyr 1 500 kvadratmeter på plan 9 i Kista Science Tower. Däremed fortsätter Vasakronan att pressa ner vakansgraderna i …

Wihlborgs köper Tornets hus i Malmö för 2,2 miljarder

Ända sedan Fabege lade bud på Tornet har det diskuterats hur och till vem fastigheterna utanför Stockholm ska avyttras. Nu är det klart att Wihlborgs förvärvar Tornets fastigheter i Malmö för 2170 miljoner kronor.

Wallenstam förvärvar för 400 miljoner

Wallenstam köper 650 lägenheter i ”centrumnära lägen” i Göteborg för 400 miljoner kronor till direktavkastningen sex procent. Vilka fastigheter som ingår i förvärvet eller vem som säljer är ännu inte offentligt.

Norrporten rustar Hirschska huset

Norrporten storsatsar på det pampiga Hirschska huset i Sundsvall Målet är att återge huset från 1890/91 sitt ursprungliga utseende. Norrporten …

Stora försäljningar gav rekordresultat

Genom att sälja en tredjedel av beståndet lyckades Fabege lyfta sitt resultat ordentligt. Resultatet efter skatt ökade till 2666 miljoner kronor (1384), då ingår även en resultatandel om 143 miljoner från Wihlborgs som avskiljdes i maj 2005. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 kronor per aktie.

Grönt ljus för Fabeges förvärv av Tornet

Konkurrensverket har beslutat att inte ta upp Fabeges förvärv av 82,4 procent av aktierna i Fastighets AB Tornet till prövning …

JM säljer i Vaxholm

JM säljer fastigheterna Domaren 14, Hamngatan 15, och Timmermannen 13, Soldatgatan 13, i Vaxholm till två bostadsrättsföreningar för sammanlagt 99 …

Kettil 7, Västerås

Efterfrågan på köpcentrumanläggningar har, generellt sett, under en tid varit mycket stark även utanför de starkaste delmarknaderna. De utländska investerarna …

Kungsleden säljer efter åtta månader i Karlstad

Fastighetsbolaget Kungsleden AB säljer fyra butiksfastigheter i Karlstad för 450 miljoner kronor med en reavinst om 25 miljoner kronor. Direktavkastningen …

Kraftigt sjunkande räntekostnad för Tornet

I sin delårsrapport uppger Tornet att den genomsnittliga räntesatsen för de räntebärande lånen nu är nere i 5,2 procent, en …

Nytt statligt verk hyr centralt av Tornet

Den nyinrättade 24-timmarsmyndigheten hyr kontorsyta av Tornet på Drottninggatan 27-29 mitt i centrala Stockholm. Verket som ska syssla med e-förvaltning …

Tornet säljer tre fastigheter för 200 miljoner

Fastighets AB Tornet har sålt fastigheter i Kalmar, Kristianstad och tyska Recklinghausen till ett sammanlagt försäljningspris av 197 miljoner kronor. …