Stor förbättring i Sifab

Trots att Sifab endast kan visa upp 3 Mkr i resultat är det en kraftig resultatförbättring från 1995. Då uppgick …

Nordiska FK: Dags för landsortsfastigheter

Fastighetsaktier i bolag med inriktning mot landsorten kan bli intressanta efter en tids konsolidering, skriver Nordiska Fondkommission i sitt veckobrev. …

Tornet kallar till extrastämma i Sifab

Den förändrade ägarbilden i Sifab kräver att en extra bolagsstämma tar ställning till ny sammansättnng av styrelsen. Det menar Tornet …

OS i Stockholm ger guld till bygg-och fastighet

JM,FFNS,VBB,BPA, Klövern och Tornet anses av fondkommissionärsfirman Alfred Berg ha störst möjlighet att tjäna pengar på ett eventuellt OSi Stockholm …

Tornet flaggar upp för 74,4 procent i Sifab

Fastighetsbolaget Tornet har fått acceptans på sitt bud på Sifab för motsvarande 70,4 procent av antalet röster och aktier. Tornet …

Tornet förlänger budtiden på Sifab

Tornet förlänger anmälningstiden för budet på Sifab Fastighets AB. Per den 3 januari hade Tornets bud accepterats av motsvarande 70 …