Stendörren och Tornet i affär om 325 miljoner

Mångmiljonaffär i miljonprogrammet.

Willhem köper bostadsfastighet av Tornet

Förvärvar den nybyggda bostadsfastigheten för 20.000 kr per kvm. Från Tornet bostadsproduktion AB har Willhem förvärvat en bostadsfastighet i Gräshagen, …

Tornet minskar sina vakanser i Landskrona

Med en uthyrning till PeterSvenskolan fortsätter Fastighets AB Tornet att sänka sina vakanser i centrala Landskrona. Skolan flyttar till 1.500 …

Riksbyggen tecknar avtal med Tornet

Riksbyggen har tecknat avtal om förvaltning gällande Tornets fastigheter. Tornet har som strategi att förvärva och bygga nya hyresfastigheter runt …

Ska lyfta Landskrona för 100 miljoner kronor

Landskrona centrum och öster ska rustas upp. Landskrona stad bildar tillsammans med fem privata fastighetsägare ett nytt stadsutvecklingsbolag. Kommunen går …

HSB Skåne köper från Tornet

HSB Skåne har köpt en fd kasernfastighet med 40 hyreslägenheter på T4-området i Hässleholm av Tornet för 35,2 miljoner. – …

Tornet köper fler projekt av Peab

Tornet Bostadsproduktion förvärvar 4 projekt för totalt 363 miljoner av Peab. Tidigare har två andra projekt förvärvats från Peab. Tornet …

Tornet förvärvar i Husie och Kärrtorp

Tornet har genom sitt dotterbolag Tornet Bostadsproduktion AB förvärvat två fastigheter i Malmö och ett projekt i Stockholm. Säljare är …

Hjorth om 3:e Gothia-tornet: ”Helt förkastligt”

Home Properties fruktar prisdumpning. Hotellfastighetsbolaget Home Properties står inför en investering på runt en miljard kronor i det tidigare Centralposthuset …

”Tornetköparna” reser fond för nya förvärv

Ed Williams och Torsten Bjerregaard tittar på nya förvärvsmöjligheter i Sverige, bland annat genom en ny fond för investeringar i Norden, NEP Capital. Fondens kapital ska uppgå till 175 miljoner euro och vara investeringsklar i september i år.

Bernström lämnar Persen Skei för NEP

NEP Partners har rekryterat Johan Bernström och han tillträder sitt nya jobb den 1 mars. Han lämnar därmed Persen Skei. …

Långsiktig ägare tar över efter flera byten

Under december genomfördes en av årets få stora köpcentrumaffärer då Fastighets AB L E Lundberg förvärvade Galleria Leo i Linköping …

Paulssonsfären skapar nytt bostadsbolag

Genom en serie av affärer skapas ett nytt bostadsfastighetsbolag och ett bostadsutvecklingsbolag, Tornet AB och Tornet Bostadsproduktion AB. Det förstnämnda kommer att ägas till 45 procent vardera av Fabege och Peab och till 10 procent av Brinova. En avsiktsförklaring har tecknats med Folksam och Riksbyggen som tar 19 procent var i Tornet Bostadsproduktion medan resterande kommer ägas av Tornet AB.

Ektornet skapas som Swedbanks ”Bad Bank”

I dag är sista dagen för att teckna nya aktier i Swedbanks nyemission. Parallellt med nyemissionsarbetet har banken under de senaste månaderna byggt upp en organisation med nära 300 medarbetare för att hantera nödlidande krediter, återtagande av egendom och pantövertaganden. Nära 250 av dessa medarbetare är sysselsatta med verksamheten i Baltikum och Ukraina.