Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Titania på väg till börsen

Jacob Karlsson är en av de som åtagit sig att förvärva aktier.

Titania vinner markanvisning för 178 bostäder i Nacka

Titania har vunnit en markanvisning i Älta i Nacka om drygt 10.000 kvm ljus BTA. I markanvisningsområdet, Sydvästra Stensö planeras för 178 nya bostäder.

Säljer för 120 miljoner i Botkyrka

Titania säljer en fastighet i Botkyrka utanför Stockholm för 120 miljoner kronor.

SBB och Titania startar JV

SBB och Titania  har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB.

Titania och Huge utvecklar 500 bostäder vid Masmo t-bana

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har beslutat att bevilja Titania och Huges gemensamma ansökan om att erhålla planbesked för byggnation av ca 500 nya lägenheter på fastigheterna Drakskeppet 1 och del av Haga 1:108 belägna i anslutning till Masmo tunnelbanestation.

Kvartett ska bygga 80.000 kvm i Barkarbystaden

Får markanvisning nära den kommande tunnelbanestationen.

Titania hyr ut i Botkyrka

Padelverket flyttar in i Titanias nyproducerade Padelanläggning i Eriksbergs industriområde, Botkyrka kommun.

Titania emitterar säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

Titania har framgångsrikt emitterat säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor och med en löptid om tre år.

Planerar utveckla i klassisk stil – mitt i 70-talsbetongen

Unik satsning vinner markanvisning för samhällsfastighet – utanför Stockholm.

Knut Pousette ny ordförande i Titania

Vid en extra bolagsstämma valdes Knut Pousette till ny styrelseordförande i Titania Holding.

Titania säljer för 40 mkr i Botkyrka

Titania Fastighetsholding AB har sålt fastigheten Lärpojken 4 i Eriksbergs industriområde i Botkyrka Kommun. Transaktionen genomfördes som ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 40 miljoner kronor.

Titania hyr ut i Botkyrka

Titania har fått en ny hyresgäst i sin nyproducerade Padel- och verksamhetsanläggning i Eriksbergs industriområde, Botkyrka kommun.

Titania vinner markanvisning i Nynäshamns kommun

Titania har vunnit sin första markanvisning i Ösmo, Nynäshamn kommun, där det planeras för mellan 700–1.400 nya bostäder.