Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Titania utvecklar i Vallentuna – når granskningsskede

Titania driver tillsammans med Vallentuna kommun detaljplanen ”Del 2 av Rickebyhöjd” invid Vallentuna centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av 60 hyreslägenheter i flerbostadshus. Vallentuna kommunstyrelses plan- och miljöutskott har nu  beslutat att sända ut detaljplanen på granskning.

Titania vinner markanvisning vid Märsta station

Titania har vunnit en markanvisning med laga kraft-vunnen detaljplan i Sigtuna kommun om drygt 7.000 kvm ljus BTA. Markanvisningsområdet ligger invid Märsta centrum och pendeltågstationen.

Titania köper för 118 miljoner i Täby park

Titania har köpt och tillträtt exploateringsfastigheten Topasen 3 i Täby för 118 miljoner kronor. Säljaren är Täby kommun.

Kursutvecklingen skiljer sig radikalt för börsens nya

Snabb tillväxt premierats. FV kommenterar utvecklingen för tio bolag.

Titania får markanvisning i Husby

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har den 16 december 2021 beslutat att tilldela Titania Projektutveckling, ett helägt dotterbolag till Titania Holding, en markanvisning om ca 200 bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Husby, en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun.

Titania rivstartade i premiären – 15 procent upp

Efter en kraftigt övertecknad nyemission gjorde Titania entré på First North.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Titania på väg till börsen

Jacob Karlsson är en av de som åtagit sig att förvärva aktier.

Titania vinner markanvisning för 178 bostäder i Nacka

Titania har vunnit en markanvisning i Älta i Nacka om drygt 10.000 kvm ljus BTA. I markanvisningsområdet, Sydvästra Stensö planeras för 178 nya bostäder.

Säljer för 120 miljoner i Botkyrka

Titania säljer en fastighet i Botkyrka utanför Stockholm för 120 miljoner kronor.

SBB och Titania startar JV

SBB och Titania  har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB.

Titania och Huge utvecklar 500 bostäder vid Masmo t-bana

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har beslutat att bevilja Titania och Huges gemensamma ansökan om att erhålla planbesked för byggnation av ca 500 nya lägenheter på fastigheterna Drakskeppet 1 och del av Haga 1:108 belägna i anslutning till Masmo tunnelbanestation.

Kvartett ska bygga 80.000 kvm i Barkarbystaden

Får markanvisning nära den kommande tunnelbanestationen.