Senaste nyheterna om Titania


Titania laddar för att bygga 1.400 bostäder i Södertälje

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun har beslutat att tilldela Titania Projektutveckling en markanvisning för utveckling av ca 1.400 bostäder i projektet Södra Fornhöjden. Tilldelningen har skett genom direktanvisning och projekt kommer i huvudsak att drivas av Titania som ankarbyggherre.

Ständig förändring

Osentimental. Einar Janson lever inte i det förflutna utan vill hela tiden utveckla verksamheten. Som grundare och vd på Titania söker han möjligheter där andra bara ser problem.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

Mipimintervju med Einar Janson

Einar Janson, vd på Titania, har varit på Mipim ett tiotal gånger och är nu på plats i år igen.

Titania hyr ut till Texas Longhorn i Täby Park

Titania har tecknat ett tioårigt avtal med Texas Longhorn för att öppna en ny restaurang i Titanias projekt Täby Boulevard i Täby Park. Det är den tredje och sista restaurang som Titania planerat för i projektet.

Caliente till Titanias nya i Täby Park

Titania har tecknat ett 10-årigt avtal med Caliente Tapas Bar för att öppna en ny restaurang i Titanias projekt Täby Boulevard i Täby Park. Titania har även hyrt ut till en italiens restaurang i samma fastighet.

Titania: ”En smärre revolution i det tysta”

”I Stockholms förorter har förhandlade presumtionshyror för nyproducerade hyresrätter gått upp med 20-25 procent”.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Titania har tecknat avsiktsförklaring om att ingå samarbetsavtal med K-Fastigheter avseende utveckling av ett projekt innehållande byggrätter för hyreslägenheter i Vallentuna centrum.

Titanias detaljplan i Vallentuna centrum antagen

Vallentuna kommunfullmäktige har beslutat anta detaljplanen ”Del 2 av Rickebyhöjd” som Titania tillsammans med Vallentuna kommun drivit. Området ligger vid Vallentuna centrum och omfattar 76 bostäder i flerbostadshus.

Titania gör mindre förvärv i Ösmo

Titania har förvärvat och tillträtt fastigheten Hallängen 5 som ligger i Ösmos centrala del i Nynäshamns kommun.

Titania förvärvar New Living

Titania-koncernen har förvärvat bostadsmodulproducenten och fastighetsutvecklaren New Living, nyligen namnändrat från Junior Living. Förvärvet omfattar hela verksamheten och innefattar totalt tre bolag innehållande bland annat en modulfabrik, pågående projekt, organisation, inventarier, byggsystem, patenträttigheter, varumärken samt övriga immateriella rättigheter.

Titanias byggrätter ner 23 procent på ett halvår

Vd Einar Janson kommenterar riskanalysen kring de egna projekten.

Titania förvärvar 23.000 kvm detaljplanerad mark

På den drygt  23.000 kvadratmeterstora detaljplanerade marken i Rågsved, i södra Stockholm, ska Titania bygga bland annat 200 bostäder. Marken ligger cirka 300 meter från Rågsveds tunnelbanestation.

Ett rött tredje kvartal för Titania

Under det tredje kvartalet tog Titania nedskrivningar av sina byggrätter om 15 procent. Det belastar resultatet hårt och det landar på –26 mkr för de första nio månaderna.