Thomas Erséus

Senaste nyheterna om Thomas Erséus.


Hemsö förvärvar för 1,3 mdr från Kungsleden

Kungsleden har sålt 17 fastigheter i Tyskland för cirka 1,3 miljarder till Hemsö Fastighets AB, som i sin tur är ägda till hälften av Kungsleden.
– Portföljen har en stabil avkastning och med Hemsö som ägare får vi både del av den fortsatta intjäningen samtidigt som vi frigör medel för fastighetsförvärv som passar bättre in i Kungsledens portfölj, säger Kungsledens VD Thomas Erséus affären.

Kungsleden förvärvar i Malmö för 435 miljoner

Kungsleden köper sex kommersiella fastigheter bestående av kontor, butik och lager i Malmö för 435 miljoner kronor. Totalt omfattar fastigheterna en uthyrningsbar area om 34.000 kvadratmeter. Säljare i affären är Erling Pålsson och Mikael Hoffmann genom bolagen Er-Ho Bygg samt Skånska Indutrifastigheter.

Kungsleden i stort förvärv om 3,6 miljarder

Kungsleden har tecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv av merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia Properties Ltd.I beståndet finns …

Hemsö köper för 135 miljoner i Uppsala

Hemsö har förvärvat en fastighet om 5.500 kvadratmeter på Topeliusgatan 18 i Malmö. Köpeskillingen för fastigheten, ett äldreboende som ska vara färdigställt 2012, uppgår till 135 miljoner kronor.

Berggren lämnar Jernhusen för Hemsö

Per Berggren lämnar överraskande VD-stolen i Jernhusen för att istället bli VD i Hemsö, Kungsledens och AP3:s gemensamma bolag med publika fastigheter för 15 miljarder. Berggren har varit VD vid Jernhusen sedan oktober 2005. Han tillträder sin nya tjänst under hösten 2010. Efterträdare är inte klar.

Testar nya vägar

Med företrädaren på VD-stolen som en vålnad i lokalerna styr Thomas Erséus Kungsleden mot nya utmaningar. Satsningen på moduler är hans baby och han är nöjd över storaffären med AP3 som visade börsen bolagets fastighetsvärde.

Erséus tror på svagt ökande vakanser

Resultatet före skatt för Kungsleden 2009 uppgick till 351 Mkr (–1185). Resultatet efter skatt uppgick till 250 Mkr  (–962). – …

Evox och Ica Fastigheter köper från Kungsleden

Affärer för 112 miljoner i tre orter. Kungsleden har avyttrat fyra kommersiella fastigheter i tre affärer för totalt 112 miljoner …

Kungsleden gör flera småaffärer

Tidigare mycket transaktionsintensiva Kungsleden fortsätter att göra affärer, men volymen är mindre. Företaget har nu avyttrat sex kommersiella fastigheter för totalt 46,5 miljoner till lokala fastighetsägare.

Kungsleden säljer fastighet i Karlstad

För 30 miljoner kronor har Kungsleden avyttrat en kommersiell fastighet i Karlstad. Försäljningspriset uppges vara i nivå med anskaffningsvärdet. Den …

Kungsleden säljer för 100 miljoner

För en total köpeskilling om 100 miljoner kronor, exklusive transaktionskostnader, säljer Kungsleden två fastigheter i Åkersberga bestående av av fem …

Kungsleden i stor affär om 15,4 mdr

Kungsleden säljer 50 procent av bolagets publika fastigheter till Tredje AP-fonden och bildar joint venture. Försäljningspriset baseras på ett totalt värde om 15,4 miljarder kronor. Hälften av det värdet gör affären till årets näst största transaktion i Sverige. Direktavkastningen uppgår till 6,3 procent.

15 Högsta VD-lönerna

Efter att ifjol ha skärskådat bolagens styrelser och deras ersättningar sätter vi återigen de verkställande direktörernas lönevillkor i fokus.

Kungsleden säljer på 6,2 – köper på över sju

Kungsleden har i två avyttrat fastigheter för 1,7 miljarder kronor. Det är cirka 300 miljoner över anskaffningsvärdet. Kungsleden har ägt fastigheterna i igenomsnitt två år och stora delar av beståndet inköptes från Realia och Tornet.