Mandamus och Drott strukturerar

Mandamus och Drott hjälper varandra att koncentrera respektive fastighetsbestånd. Mandamus säljer 5 kommersiella fastigheter i Eskilstuna, Täby och Örebro och …

Högst omsättning per kvm på Åhléns, NK och Gallerian

Det är citys stora ”gallerior” som har den högsta omsättningen per kvm. I topp ligger NK,Åhléns samt Gallerian. Därefter kommer …

Tornet köper Lindsténs i Linköping

Tornets dotterbolag Malmstaden har köpt en av sina lokala konkurrenter i Linköping, G Lindstén Fastigheter AB med en uthyrningsbar yta …

Peab bygger bostäder

Peab har fått i uppdrag att bygga bostäder i Täby och Askim. I Täby ska 122 lägenheter uppföras åt AB …

Kungsleden satsar på hög och stabil avkastning

Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal med Nordbankens fastighetsbolag Stämjärnet om förvärv av tre fastigheter om 18 500 kvm för totalt …

Shurgard bygger i Uppsala

Det amerikanska Shurgard, bygger sin fjärde anläggning för minilagerhotell i Sverige. Anläggningen uppförs längs E4-genomfarten i Uppsala. Anläggningen blir på …

NK och Piren gynnas av stark konsumtion

Såväl NK som Piren gynnas rejält av den goda konsumtionsutvecklingen i landet just nu. Enligt Pirens VD Lars Söderblom ökar …

JM och Piren gör stor fastighetsaffär

JM säljer Täby Centrum samt Hallunda Centrum till Piren för 1.700 Mkr. Samtidigt köper bolaget Pirens kontorsfastigheter för 740 Mkr. …

Storheden köper fastigheter av Täby kommun

Storheden har förvärvat aktierna i Fastighets AB Kannringen av Täby Kommun. Fastigheternas totala uthyrbara yta uppgår till cirka 23 000 kvadratmeter. Omkring …

Svenska Bostäder anmäls till konkurrensverket

Moderaten P-O Karlsson i Täby har anmält Svenska Bostäder till konkurrensverket. Carlsson anser att hyrorna i nybyggda bostadsområdet S:t Erik …

Hyresgäster förlorade tvist om boendeyta

Svea hovrätt har avgjort en tvist huruvida förrådsutrymmen i anslutning till lägenheten skall räknas in i boendeytan eller ej. Hovrätten …