NK och Piren gynnas av stark konsumtion

Såväl NK som Piren gynnas rejält av den goda konsumtionsutvecklingen i landet just nu. Enligt Pirens VD Lars Söderblom ökar …

JM och Piren gör stor fastighetsaffär

JM säljer Täby Centrum samt Hallunda Centrum till Piren för 1.700 Mkr. Samtidigt köper bolaget Pirens kontorsfastigheter för 740 Mkr. …

Storheden köper fastigheter av Täby kommun

Storheden har förvärvat aktierna i Fastighets AB Kannringen av Täby Kommun. Fastigheternas totala uthyrbara yta uppgår till cirka 23 000 kvadratmeter. Omkring …

Svenska Bostäder anmäls till konkurrensverket

Moderaten P-O Karlsson i Täby har anmält Svenska Bostäder till konkurrensverket. Carlsson anser att hyrorna i nybyggda bostadsområdet S:t Erik …

Hyresgäster förlorade tvist om boendeyta

Svea hovrätt har avgjort en tvist huruvida förrådsutrymmen i anslutning till lägenheten skall räknas in i boendeytan eller ej. Hovrätten …