Viktor Hanson vinner marktilldelning i Täby Park

Kommunfullmäktige i Täby har godkänt ett marköverlåtelseavtal, avseende fastigheterna Topasen 1 och Topasen 2, mellan Byggnadsfirman Viktor Hanson och Täby kommun. Total köpeskilling 123 miljoner kronor.

Jenny Gibson ny fastighetschef i Täby kommun

Från Sollentunahem har Täby kommun rekryterat Jenny Gibson till ny fastighetschef. Gibson har det senaste året varit fastighetsutvecklingschef hos Sollentunahem. …