Fyra LSS-fastigheter i Eskilstuna sålda

Privatägda Svenska Samhällsfastigheter utökar sitt bestånd via en affär i Eskilstuna.

Tarpen Nordic avyttrar hela beståndet

Tio samhällsfastigheter i Mälardalen byter ägare.

Wästbygg säljer till svenska Samhällsfastigheter

Wästbygg Projektutveckling som säljer sina två första egenutvecklade förskolor, i Haninge respektive i Huddinge, till Svenska Samhällsfastigheter. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka …

Köper 12 fastigheter från Rikshem

Rikshem har tecknat avtal med Svenska Samhällsfastigheter om försäljning av tolv LSS-fastigheter i Stockholms län.