Tyresö Bostäder besvikna på Svenska Bostäder

Nyligen sålde Svenska Bostäder omkring 1 300 lägenheter i Tyresö kommun till nybildade bostadsaktiebolaget Förstaden, med bland annat Jan Carlzon …

Carlzon går in i fastighetsbranschen

Förstaden AB köper fastigheter av Svenska Bostäder för 1,2 miljarder kronor. Bakom bolaget står dels KF Invest dels investmentbolaget Karl …

Svenska Bostäder får en plump

Att kommunala bostadsföretag hamnar på Vår Bostads svarta lista är uppseendeväckande. Nu har Svenska Bostäder hamnat där därför att hyresnämnden …

Byggentreprenörerna kritiserar hyrestak

I anslutning till sin konjunkturprognos går Byggentreprenörerna till storms mot bruksvärdesprincipen och den hyressänkning som Svenska Bostäder gör i nybyggda …

Svenska Bostäder förlorar 60 mkr på sänkt hyra

Svenska Bostäder kommer att förlora 60 miljoner kronor per år på politikernas beslut att sänka hyrorna i det nybyggda S:t …

Charlotte Axelsson ny VD för Svenska Bostäder

Kommunala Familjebostäders VD Charlotte Axelsson tar över rodret i Svenska Bostäder efter Esbjörn Olsson, som avgår i protest mot de …

Esbjörn Olsson avgår i protest mot sänkta hyror

Svenska Bostäders VD Esbjörn Olsson säger upp sig i protest mot styrelsens beslut att sänka hyrorna i nyproduktionen. Olsson anser …

Hyrestak i S:t Erik anmäls till konkurrensverket

Byggentreprenörerna har anmält Svenska Bostäders hyressänkning i S:t Eriksområdet i Stockholm till Konkurrensverket. Man menar att sänkningen från 1500 till …

Svenska Bostäder anmäls till konkurrensverket

Moderaten P-O Karlsson i Täby har anmält Svenska Bostäder till konkurrensverket. Carlsson anser att hyrorna i nybyggda bostadsområdet S:t Erik …

Inte bara rika skall bo i stan

Fastighetsborgarrådet Annika Billström försvarar nu beslutet att sänka hyrorna i de dyraste lägenheterna som kommunen äger, bland annat Svenska Bostäders …

Lägre hyror i nyproduktionen på S:t Erik

Styrelsen i Svenska Bostäder har beslutat att sänka nyproduktionshyran från 1.500 till 1.100 kronor per kvm vid nyproduktionen på S:t …

Stockholmshem sanerar ”PCB-hus”

Det kommunalägda Stockholmshem kommer i samband med en förestående fasadrenovering i Sätra även att ta bort PCB-fogar. VD Bengt Fogelström …

Bostadshyrorna kan komma att sänkas

De femåriga avtal som slöts 1996 mellan Hyresgästföreningen och Stockholms tre stora kommunala bostadsbolag kommer att omförhandlas. Det är hyresgästföreningen …

Svenska Bostäder ordnar bilpool

Tillsammans med föreningen Gröna Bilister skall Svenska Bostäder erbjuda sina 6 400 hushåll i Skärholmen att ingå i en bilpool. …