Svensk Mäklarstatistik

Senaste nyheterna om Svensk Mäklarstatistik.


Priserna på bostadsrätter oförändrade

På riksnivå var priserna på bostadsrätter oförändrade medan villor sjönk med -2%. Prisutvecklingen på årsbasis för bostadsrätter är nu -6% medan villorna ligger på -5%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadspriser sjunker nu i något lugnare takt

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1% och villapriserna med -2% sett till riket som helhet. Bostadsrätter sjönk något mindre än förra månaden medan villor ligger kvar på samma nivå. Årstakten sjönk både för bostadsrätter och villor i riket och ligger nu på -6% respektive -3%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Största fallet för bostadsrättspriserna på tio år

Bostadspriserna i Sverige föll brett under juli. Störst var fallet på bostadsrätter, som ofta har snabbare prissvängningar än villor. Bostadsrättspriserna sjönk med 4 procent i riket, medan villapriserna backade med 1 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Svagt sjunkande bostadspriser i maj

I maj minskade priserna på bostadsrätter med -1%. Årstakten på bostadsrätter har sjunkit till +5%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadspriserna fortsätter uppåt

Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +7% för bostadsrätter och +10% för villor. Antalet sålda bostäder under årets första kvartal var lägre än 2021 men högre än 2020. Det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik.

Brf-priserna upp med hela 8 procent i Malmöområdet

Läs även om utvecklingen i de övriga storstadsområdena.

Positiva signaler på bomarknaden

Under september steg bostadsrättspriserna med 2 procent på riksnivå medan villapriserna sjönk 1 procent, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. I …