Rapport: Massor av handel försvinner – men mer begagnathandel

Svensk Handels rapport ”Läget i handeln” visar att e-handeln kommer att utgöra 31–40 procent av den totala detaljhandeln år 2030.

Köper för 400 mkr i Malmö

Förvärvar centralt för cirka 20.300 kronor per kvadratmeter.

6.000 handelsföretag kan slås ut innan stödet når fram

Oro för att hjälpen inte når fram i tid.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

70.000 handelsjobb riskerar att försvinna

”Landets fastighetsägare måste ta sin del av bördan i den kris vi går igenom”.

”Minskade hyror nödvändigt för att rädda butikerna”

”Ett extraordinärt läge kräver extraordinära lösningar.”

Polisen: ”Vi har inte lämnat walk over”

Svensk Handel vittnar om medlemmarnas tuffa läge.

Svensk Handel: 6.000–11.000 butiker väntas stänga

Den nästan nattsvarta utvecklingen förstärks. Läs om vilka branscher som tappat flest butiker.

Står för en allt större andel av handeln

Upp 136 procent sedan 2000. Svenska och utländska besökares utlägg i handeln ökade med 8,9 procent under 2016. Totalt omsatte …

Hela fem nya till Svensk Handels styrelse

Fem personer lämnar styrelsen. Bland annat blir det en ny ordförande.