Slättö och Sveaviken delar upp färdiga projekt för 3,5 mdr

Fortsätter att utveckla nya gemensamma projekt från tidiga skeden.

Sveaviken ingår partnerskap med Parakey för mobil access

Sveaviken Bostad utvecklar och förvaltar bostäder där kunderna erbjuds mer än en fysisk lägenhet – med innovativa tjänster och lösningar skapas ett tydligt mervärde för de boende. Fastighetsbolaget har nu tecknat ramavtal med Parakey gällande mobil access till hela beståndet.

Sveaviken förvärvar i centrala Huddinge

Sveaviken Bostad har förvärvat och tillträtt fastigheten Förrådet 17 i Huddinge. Fastigheten är belägen i Storängen precis invid Huddinge Centrum. Priset är 41,3 miljoner och fastigheten ägdes tidigare av Electro Suecia AB.

Sveaviken och Nordsten förvärvar grannfastighet i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, har genom sitt samägda JV-bolag förvärvat och tillträtt industrifastigheten Romberga 24:1 i Enköping.

Sveaviken förvärvar i Botkyrka och planerar för över 3000 bostäder

Sveaviken förvärvar från Landia i Botkyrka och planerar för mellan 3.000 och 5.000 bostäder. Parterna har enats om ett byggrättsvärde om 5.250 kronor per kvm ljus BTA bostäder

Sveaviken med markanvisning i Lund

Tekniska nämnden i Lund har beslutat att ge Sveaviken rätten att utveckla tre projekt i Portkvarteren i Centrala Brunnshög.

Babas Burgers öppnar i Barkarbystaden

New Property har bistått Sveaviken vid fyra uthyrningar i Barkarbystaden. Bland annat till Babas Burgers.

Sveaviken köper hyresrätter i Örebro

Sveaviken Bostad förvärvar fastigheterna Autogyron 4 & 5, belägna i stadsdelen Södra ladugårdsängen i Örebro. Priset är 259 miljoner. Säljare är ett joint venture mellan Slättö och Sveaviken Bostad.

Fick in in 32 anbud på fyra lotter

Folkungavallen i Linköping fortsätter att få ett nytt innehåll. Senaste byggherrar in i stadsutvecklingsprojektet är Sveaviken. Peab och A-Gruppen Invest Sverige samt Cernera.

Sveaviken förvärvar i Eskilstuna från PFI

Sveaviken Bostad har avtalat om att förvärva fastigheterna Valnöten 6 och Valnöten 14 i Eskilstuna och planerar för upp till 300 bostäder. Säljer gör PFI Invest AB.

Sveaviken Bostad förvärvar vid Norrviken

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet vid Norrviken i Sollentuna och planerar för upp till 300 lägenheter. Säljer gör Landexo AB.

Kvartett ska bygga 80.000 kvm i Barkarbystaden

Får markanvisning nära den kommande tunnelbanestationen.

Sveaviken Bostad utökar i Vallentuna Centrum

Sveaviken Bostad utökar, genom en mindre affär, med fler bostadsbyggrätter i Vallentuna Centrum.

Slättö och Sveaviken Bostad förvärvar i Vega

Slättö, genom fonden Slättö Core+ och Sveaviken Bostad AB har genom ett samägt bolag förvärvat byggrätter inom fastigheterna Kolartorp 1:360 och Kolartorp 1:366, belägna i den centrala delen av Vegastaden i Haninge.