Sveafastigheter gör första större försäljningen

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I genomför sin första försäljning av en större fastighetsportfölj när Saltsjöbadens Centrum och två handelsfastigheter i Gävle respektive Köping avyttras.

Sveafastigheter satsar djärvt i Boden

Därefter är planen att Sveafastigheter ska förvärva fastigheten som även rymmer hotell, biograf, bibliotek och en bowlinghall. Sveafastigheter beräknar den …

Sveafastigheter köper kontorsfastigheter i Luleå

Sveafastigheter förvärvar fem centralt belägna fastigheter i Luleå värda cirka 300 miljoner kronor.

Sveafastigheter köper mer i Finland

Sveafastigheter Fund II förvärvar 116 detaljhandelsfastigheter i Finland av Varma, Finlands största arbetspensionsförsäkringsbolag.. Fastigheterna har totalt 108000 kvadratmeter uthyrbar area. De är spridda över hela Finland. Total köpeskilling uppgår till 74 miljoner euro, motsvarande 700 miljoner kronor. Sveafastigheter tillträder fastigheterna den 3 juli. - Finland är en mycket intressant marknad för oss, vilket den senaste tidens förvärv tydligt visar, säger Simon de Château (bilden), VD för Sveafastigheter.

Sveafastigheter köper mer i Finland

Sveafastigheter genomför sitt andra förvärv i Finland genom att köpa åtta detaljhandelsfastigheter i Tammerfors, Björneborg och övriga södra Finland med …

120 000 kvadratmeter ny handel i Kalmar

Den 28 juni öppnar Ikea om 24 500 kvadratmeter i Kalmar. Men det finns långt framskridna planer för ytterligare 95 000 kvadratmeter ny handel i Kalmar visar en sammanställning som Fastighetsvärlden Idag gjort. Ikano och Sveafastigheter har byggrätter om totalt 55 000 kvadratmeter i direkt anslutning till Ikea.

Sveafastigheter förvärvar bilhandelsfastigheter

Siktar på fler affärer inom motorhandel. Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har tecknat avtal om att förvärva sju fastigheter på ett antal orter i norra och mellersta Sverige.

Sveafastigheter köper bostadsbestånd

Genom sitt dotterbolag EMAB, med säte i Katrineholm, förvärvade Sveafastigheter det Katrineholmsbaserade bolaget Toltorp Fastigheter AB. Affären skedde i april …

Ny storaffär av Sveafastigheter

Det är fonderna Sveafastigheter Sverige I och Fund II som köper Vattenfalls Nordenkontor i Råcksta av IVG. Det börsnoterade IVG meddelade om försäljningen redan för en månad sedan, men någon uppgift om köparen presenterades inte.

Sveafastigheter köper i Finland

Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har tecknat avtal om att förvärva 18 detaljhandelsfastigheter i främst Åbo och sydvästra Finland. Det rör sig om sammanlagt 11 500 kvadratmeter uthyrbar area där Tradeka (kooperativt företag ungefär som KF) är största hyresgäst. Total köpeskilling uppgår till 11 miljoner euro.

EMAB köper mer i Katrineholm

Genom sitt dotterbolag EMAB förvärvar Sveafastigheter ytterligare 400 centralt belägna lägenheter i 14 fastigheter i Katrineholm. Köpeskillingen för bolaget baseras på ett sammanlagt fastighetsvärde om 155 miljoner kronor.

Sveafastigheter satsar stort på ny fond

Efter att Sveafastigheters Fund I nu är fullinvesterad, med ett bestånd med ett marknadsvärde kring 5 miljarder, lanserar företaget nu sin andra fond. Än så länge har den nya fonden, Sveafastigheter Fund II, inhämtat förbindelser från placerare att investera drygt 600 miljoner kronor i fondkapital. De närmaste två månaderna är arbetet inriktat på att inhämta förbindelser om ytterligare 400-600 miljoner kronor. Enligt vår mening finns det fortsatta förvärsmöjligheter i såväl Sverige som Finland och övriga Östersjöregionen, säger Simon de Château (bilden), VD för Sveafastigheter.

Sveafastigheter köper i Gustavsberg

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har tecknat avtal om att förvärva Glashuset i Gustavsbergs hamn, Värmdö kommun. Säljare är Fagerdala Industri AB, som också är ägare till Gustavsbergs Hamn AB. Köpeskillingen uppgår till 153 miljoner kronor, 13 400 kronor per kvadratmeter.

Sveafastigheter köper mer bostäder i Sundsvall

Fondbolaget Sveafastigheter har köpt Njurundabo och Kvisslebyhem. Bolagen innehåller sammanlagt cirka 20 000 kvadratmeter fördelat på 330 lägenheter, varav 250 stycken är byggda på 60-talet och resten efter 1990. Endast ett fåtal lägenheter saknar hyresgäst.