Topplista

15 Största Fonderna

I DETTA NUMMER LISTAS de 15 största fonderna. Bolagen har rangordnats efter värdet på deras respektive innehav av fastigheter i …

Sveafastigheter köper i Åkersberga

Sveafastigheter förvärvar sju kommersiella fastigheter i centrala Åkersberga, tre mil nordost om Stockholm, med en sammanlagd uthyrbar area om 9 …

Sveafastigheter säljer för 860 miljoner

Sveafastigheter säljer i två separata affärer fastigheter i Katrineholm med ett värde om 860 miljoner kronor till Heimstaden och danska Investea (tidigare Eiendomsvaekst). Fastigheterna har köpts in sedan drygt två år för sammanlagt 691 miljoner kronor. Försäljningssumman är alltså 169 miljoner kronor högre.

Sveafastigheter säljer för 740 miljoner

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I genomför ytterligare en större avyttring när 13 kontorsfastigheter i Karlskrona och Ronneby med en total uthyrbar area om cirka 62 500 kvadratmeter, varav omkring 55 000 kvadratmeter kontor, säljs till det danska fastighetsbolaget Property Group.

Sveafastigheter utvecklar bostadsrättsfastigheter

Sveafastigheter Fund II har inlett ett partnersamarbete i syfte att utveckla och konvertera ytor i befintliga kontors- eller bostadsfastigheter till …

Sveafastigheter säljer i Mjölby för 24 miljoner

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har sålt sex fastigheter, omfattande ett antal butiks- och kontorslokaler samt 25 lägenheter, belägna i Mjölby …

Sveafastigheter bygger arena i Kalmar

Arenan ska byggas på fastigheten Bilen 6 som Sveafastigheter förvärvade mars 2005. Två månader därefter offentliggjorde Ikea att kedjan skulle …

Sveafastigheter har finska fastigheter för 1,3 Mdr

Sveafastigheter genomför sitt femte förvärv i Finland, och köper två handels- och kontorsfastigheter i externhandelsområdet Seppälä i Jyväskylä i centrala Finland för 21 miljoner euro. Fastigheterna omfattar totalt 16 700 kvadratmeter uthyrbar area, varav 10 800 kvadratmeter handelsyta.

Sveafastigheter köper i Finland

Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har tecknat avtal om att förvärva tolv detaljhandelsfastigheter i Helsingfors, Kemi och några andra orter huvudsakligen …

Sveafastigheter förvärvar fastigheter i Boden

Fastighetsvärlden Idag berättade redan i augusti förra året om Sveafastigheters planerade affär i Boden – och om kommunalrådet glädje. Nu är affären klar. Sveafastigheter Fund II har av Bodens kommun förvärvat två fastigheter, dels det så kallade Medborgarhuset i Bodens centrum och dels ett före detta sjukhem som kommer att byggas om för äldreboende och socialförvaltning.

Sveafastigheter köper på Värmdö för 143 miljoner

Sveafastigheter Fund II har förvärvat fastigheten Gustavsberg 1:316 i Gustavsbergs hamn, Värmdö kommun. Fastigheten omfattar cirka 20 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd.
– Hamnområdet i Gustavsberg har genomgått en enorm utveckling, inte minst med tanke på det stora antal bostäder som just nu uppförs i anslutning till den nu förvärvade fastigheten, säger Simon de Château (bilden), VD för Sveafastigheter.

JM förvärvar för 125 miljoner från Sveafastigheter

JM har tecknat avtal med Sveafastigheter om ett förvärv av mark för 240 lägenheter i fyra punkthus om 12–13 våningar …

Vattenfall flyttar från Vällingby till Stureplan

Statliga Vattenfall skall samlokalisera koncernledning och koncernstaber till centrala Stockholm. Koncernledningen hyr idag kontor av SEB Trygg Liv på adress Birger Jarlsgatan 33. Nu flyttar man något närmare Stureplan genom att hyra lokaler av SEB Trygg Liv i gamla hotell Lydmar vid korsningen Humlegårdsgatan-Sturegatan.

15 största fonderna

FONDER BLIR ALLT större fastighetsägare. Bolagen har rangordnats efter värdet på respektive innehav av fastigheter i Sverige. Värdeuppskattningen på fastigheterna …