Realia köper i Sundsvall och säljer i Stockholm

Realia har gjort två stora affärer med Näckebro. I den ena affären har man köpt 33 fastigheter i Sundsvall, däribland …

Näckebro köper fastighet av Columna

Näckebro köper fastigheten Sjökatten 14 i Stockholm av Columna Fastigheter. Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,7 mkr. Samtidigt köper man …

Mitthem säljer till Studentbostäder

Sundsvalla kommunala bostadsföretag Mitthem fortsätter sin försäljning av fastigheter för att ordna upp ekonomin. Nu har man sålt fem fastigheter …

Norrporten säljer bostadshus i Hudiksvall

Sundsvallsbaserade Norrporten säljer hyreshusområdet Seglet 2,3 och 4 vid Östra skolan i Hudiksvall för 13,5 mkr. Köpare är LGR Fastigheter …

Norrporten höll extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma beslutades om nyemissionen till Skanska och Skandia på sammanlagt 216 mkr i samband med bolagets köp …

Mitthem säljer 124 lägenheter

Det krisdrabbade kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall säljer ut 124 lägenheter för 21.5 miljoner kr. Köpare är bröderna Rolf och …

Sjunkande direktavkastningar i Norrland

Under 1987 sökte sig investerarna utanför den överhettade fastighetsmarknaden i storstäderna. Fenomenet benämndes ”landsortsrallyt” och medförde en kraftig prisutveckling på …