Stockholmsbolagen granskas

Stockholms Stads revisorer kommer att granska alla de tre stora kommunala bostadsbolagen i Stockholm för att utreda att inga ytterligare …

Allmännyttans chefer låter barnen gå före i kön

I innerstan i Stockholm och i Johanneshov har fem av sex förstahandslägenheter som förmedlats under 1996 och 1997 av de …

Kraftigt sänkta vakanser i Näckebros citybestånd

Uthyrningsarbetet i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö går bra just nu för de flesta fastighetsägare. Näckebro hävdar …

Prifast säljer fastigheter i Holland

I linje med sin strategi att koncentrera sitt fastighetsbestånd till kontorsfastigheter vid ringleder i Stockholm och hotell i Norden så …

Sheraton köper det egna hotellet i Stockholm

Som Fastighetsvärlden tidigare har berättat säljer Folksam Sheraton-hotellet på Tegelbacken i Stockholm för 340 mkr. Nu är det klart att …

Politisk majoritet vill stoppa Södra länken

En majoritet i kommunfullmäktige i Stockholm vill stoppa byggandet av Södra länken enligt nuvarande planer. Socialdemokraterna lyckades vid gårdagens fullmäktigemöte …

SAF säljer SvD-huset till AMF-P

SAF har under en längre tid haft sitt fastighetsbestånd ute på marknaden. Mindre delar har sålts redan tidigare men nu …

Storheden förvärvar fastigheter för 3,8 Mdr

Genom en villkorad överenskommelse med Riksbyggen förvärvar Storheden ett fastighetsbestånd om ca 630.000 kvm för 3,8 Mdr. Av dessa ytor …

Jätteuthyrning när OM flyttar till Norrlandsgatan

Nu är det klart med en av de största prestigeförhyrningarna i Stockholm på länge. Finansföretaget OM flyttar sitt huvudkontor från …

(s) redo sälja kulturhus i Stockholm

Socialdemokraterna i Stockholm är redo att sälja några av kulturhusen i bolaget Stadsholmen för att finansiera en ökad underhålls- och …

Sista etappen i Nacka Strand på väg

Utbyggnaden av Nacka Strand-området öster om Stockholm börjar nu bli färdig. När projektet är klart 1999 finns 200 000 kvm …

Stark efterfrågan på stora kontorsytor i Stockholm

Flera företag letar just nu efter större, sammanhängande kontorsytor i centrala Stockholm visar en rundringning som Fastighetsvärlden gjort. Bland de …

Bostadsprojekt försenas efter OS-nej

Stockholms misslyckande i kampen om att få arrangera OS 2004 gör att exploateringstakten för bostadsprojekten i Hammarby Sjöstad saktas ned. …

Behovet av nybyggnation minskar

I tidigare prognoser från regionplanekontoret i Stockholm hat man räknat med ett behov om ca 5000 nybyggda lägenheter per år. …