Samhällsfastigheter

Hemsö investerar 300 mkr i Staffanstorp

Grundskolan omfattar årskurs F-9 för 600 elever samt tillhörande förskola med 10 avdelningar för totalt 200 barn. Skolan blir den …

SHH investerar i äldreboende i Skåne

Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. SHH …

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Acrinova förvärvar i Staffanstorp för 60 mkr

Acrinova har ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta …

Erlandsson säljer nästan allt i Skåne

Affär för nästan 100 miljoner. Hans Erlandsson Management AB har sålt tolv skånska fastigheter, nästan hela innehavet till en lokal …

Lifra säljer för 208 miljoner

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Lifra Fastigheter AB säljer sitt bestånd, Nevisborg, i Staffanstorp. Av de 10.600 kvm som affären omfattar, utgör bostäder …

Odalen säljer två projektfastigheter till Rikshem

Genom förvärvet etablerar sig Rikshem i ytterligare två tillväxtkommuner i storstadsnära lägen. Samhällsfastigheterna i Staffanstorp och Upplands-Bro kommun omfattar totalt …

Kilenkrysset köper från Kildare i Skåne

Via en snabb affär med Kildare Partners utökar Kilenkrysset sitt fastighetsinnehav i Staffanstorp, Skåne. Fastigheten Kronoslätt 1:3 på drygt 180.000 …

Säljer i 13 kommuner – nya Kildare köper för 882 mkr

Kungsledens mål att avyttra ”svans” för 2 miljarder under tvåårsperioden 2016–2017 är därmed uppnått. Säljer troligen med förlust.

Verdion bygger 27.000 kvm logistik i Staffanstorp

Det brittiska företaget har option på ytterligare 17.000 kvm.

Duo bygger skola i Hjärup

Skanska har ingått ett samverkansavtal med Hemsö för att bygga en helt ny skola, Uppåkraskolan i Hjärup, belägen mellan Malmö …

Skanska utvecklar i Staffanstorp

Ska bygga 700 bostäder. Skanska har träffat en överenskommelse med Staffanstorps kommun om att utveckla ett nytt bostadsområde intill järnvägsstationen …

Stort kommunalt manfall på årets Mipim

Göteborg, Staffanstorp och Stockholm minskar. Men samband med de skandaler som SVT Uppdrag Granskning avslöjade förnekas.

Staffanstorp: ”Kanske inte läge att åka igen”

SVT:s program om Staffanstorps medverkan på Mipim har fått stor uppmärksamhet. – Det kanske inte är läge att åka igen. …