Brinova förvärvar bostäder i Staffanstorp och Eslöv

Staffanstorp, Brågarp 6:883 är en bostadsfastighet med 31 hyresbostäder, alla med balkong eller uteplats. Fastigheten är centralt belägen i Staffanstorp …

Arwidsro shoppar för 514 mkr

Gör dubbla förvärv inom samma segment.

Altura investerar i äldreboende i Staffanstorp

Det 4.500 kvm stora demensvänliga boendet, som färdigställdes 2019, inrymmer 63 lägenheter samt en stor trädgård med bland annat en …

190 mkr när Hemsö utvecklar skolan i Staffanstorp

FV skrev i maj att Hemsö tilldelats mark i Staffanstorp för en stor skolsatsning. Nu står det klart att Veidekke …

SBF Bostad AB köper i Skåne – ännu en ”internaffär”

SBF Bostad AB har fattat beslut om förvärv, via bolag, av två hyresfastigheter i Staffanstorp. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 101 …

Hemsö investerar 300 mkr i Staffanstorp

Grundskolan, Vikhemssskolan, omfattar årskurs F-9 för 600 elever samt tillhörande förskola med 10 avdelningar för totalt 200 barn. Skolan blir …

SHH investerar i äldreboende i Skåne

Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. SHH …

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Acrinova förvärvar i Staffanstorp för 60 mkr

Acrinova har ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta …

Erlandsson säljer nästan allt i Skåne

Affär för nästan 100 miljoner. Hans Erlandsson Management AB har sålt tolv skånska fastigheter, nästan hela innehavet till en lokal …

Lifra säljer för 208 miljoner

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Lifra Fastigheter AB säljer sitt bestånd, Nevisborg, i Staffanstorp. Av de 10.600 kvm som affären omfattar, utgör bostäder …

Odalen säljer två projektfastigheter till Rikshem

Genom förvärvet etablerar sig Rikshem i ytterligare två tillväxtkommuner i storstadsnära lägen. Samhällsfastigheterna i Staffanstorp och Upplands-Bro kommun omfattar totalt …

Kilenkrysset köper från Kildare i Skåne

Via en snabb affär med Kildare Partners utökar Kilenkrysset sitt fastighetsinnehav i Staffanstorp, Skåne. Fastigheten Kronoslätt 1:3 på drygt 180.000 …

Säljer i 13 kommuner – nya Kildare köper för 882 mkr

Kungsledens mål att avyttra ”svans” för 2 miljarder under tvåårsperioden 2016–2017 är därmed uppnått. Säljer troligen med förlust.